Online kerkdienst
Let op: dit is niet de eerstvolgende kerkdienst. Klik hier om naar de eerstvolgende dienst te gaan.

10:00Ds. L. van Rikxoort
Laatste zondag van
het kerkelijk jaar


Orde van dienst
Laatste zondag kerkelijk jaar - overzicht namen
Inleidend orgelspel: Elegy, G. Thalben-Ball (1896-1987)
Afkondigingen
Uitleg liturgisch bloemstuk
Intochtslied: Psalm 93 (De Nieuwe Psalmberijming)
Persoonlijk gebed, votum en groet
Lied 286
Leefregel
Psalm 25:3
Gebed om vergeving en verlichting met de Heilige Geest
Kinderlied: Hemelhoog 430
Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 4:13-5:11
Acclamatie: lied 339a
Verkondiging
Lied 769:1, 3 en 4
Zang: ‘Die Seele ruht in Jesu Händen’ van J.S. Bach (BWV 127)
Gedachtenis van de gestorvenen
Lied 961 (telkens na enkele namen): ‘Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. Wij leven en sterven voor God onze Heer. Aan Hem behoren wij toe.’
Stilte
Zang: ‘Pie Jesu’ uit Requiem van G. Fauré (Vertaling: Godzalige Jezus, Heer, geef hun rust, geef hun rust)
Dankzegging en voorbeden
Slotlied: lied 416:1 en 4
Wegzending en zegen
Uitleidend orgelspel: Preludium c-moll, J.S. Bach (BWV 546)


Instructie
- Ga met de muis naar de video en klik dan op play () in het midden van de video om te starten.
- Als u dat doet voordat de dienst begint ziet u dat de tijd nog aftelt. U kunt rustig wachten totdat er beeld komt. (Ongeveer 15 minuten voor aanvang).
- Als u kort voor aanvang nog geen beeld hebt, kijk dan of u wel op play hebt geklikt.Kerkdiensten binnenkort
zo 10 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
zo 17 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
zo 24 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Recente kerkdiensten
zo 3 jul09:30Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Afscheid Kindernevendienst
zo 26 jun09:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal
zo 26 jun16:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal