Online kerkdienst
Let op: dit is niet de eerstvolgende kerkdienst. Klik hier om naar de eerstvolgende dienst te gaan.

09:30Ds. L. van RikxoortEr is koffie drinken na afloop van de dienst
Pinksteren


Orde van dienst
organist: Simon Stelling
m.m.v. Evie-Janne (klarinet) en Mart-Antonny van Noorel (trompet)

orgelspel: improvisatie op Pinksterliederen
afkondigingen
intochtslied: Psalm 87 ‘Op Sions berg sticht God zijn heilige stede’
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
lied: 672: 1, 3 en 7 ‘Kom laat ons deze dag’
verootmoediging en schuldbelijdenis
lied: Psalm 143: 8
genadeverkondiging en leefregel (Galaten 5: 13 -26)
lied: Psalm 143: 9
gebed om verlichting met de Heilige Geest
trompet en orgel: Sinfonia van Stephen McManus (geb. 1962)
voor en met de kinderen
kinderlied: 11 (Adventskerkbundel) ‘Dank U voor de wond’ren die gebeuren’
Schriftlezing: Handelingen 2: 1 – 24
lied: 670: 1, 3, 6 en 7 ‘Kom Schepper God, o Heilige Geest’
verkondiging
lied: 223 (Hemelhoog) ‘Geef, Heer, uw volk vrijmoedigheid’
muzikaal meditatief moment door Evie-Janne van Noorel en Simon Stelling: ‘Adagio’ (W.A. Mozart, 1756 – 1791)
dankgebed – voorbeden – Onze Vader
inzameling van de gaven
slotlied: 687 ‘Wij leven van de wind’
wegzending en zegen
gezongen ‘amen’ (3x)
orgelspel: Toccata uit Symphony No. 5 van Ch. M. Widor (1844-1937)


Instructie
- Ga met de muis naar de video en klik dan op play () in het midden van de video om te starten.
- Als u dat doet voordat de dienst begint ziet u dat de tijd nog aftelt. U kunt rustig wachten totdat er beeld komt. (Ongeveer 15 minuten voor aanvang).
- Als u kort voor aanvang nog geen beeld hebt, kijk dan of u wel op play hebt geklikt.Kerkdiensten binnenkort
zo 30 jun09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst Er is twaalf plus groep tijdens deze dienst
Doopdienst
zo 30 jun16:30Ds. L. van Rikxoort
Vesperdienst
zo 7 jul09:30Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Afscheid Kindernevendienst
Recente kerkdiensten
zo 23 jun09:30Ds. A.P.D. Zijlstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst
uit Ede
zo 16 jun09:30Ds. L. van Rikxoort
Viering Heilig Avondmaal
zo 16 jun16:30Ds. L. van Rikxoort
Viering Heilig Avondmaal