Online kerkdienst
Let op: dit is niet de eerstvolgende kerkdienst. Klik hier om naar de eerstvolgende dienst te gaan.

09:30Ds. S. de Vries-TerpstraEr is koffie drinken na afloop van de dienst


Orde van dienst
Welkom en mededelingen
Psalm 93: 1, 2, 3, 4 (De Heer is Koning)
Stil gebed
Votum en groet
Lied 213: 1, 2, 5 (Morgenglans der eeuwigheid)
Verootmoediging
Tien geboden als belofte
Lied 146c: 1, 2, 5, 7 (Alles wat adem heeft love de Here)
Gebed om de Heilige Geest
Kinderlied 12 (Met mijn handen samen)
Kinderen naar de kindernevendienst
Lied 672: 1 (Kom laat ons deze dag)
Eerste Schriftlezing: Ezechiël 47: 1-12
Lied 672: 2
Tweede Schriftlezing: Handelingen 2: 41-47
Lied 672: 7
Verkondiging
Orgelspel
Weerklank 205 (Stroom, o vloed van Gods genade) (Tekst zie onder, is hertaling van ELB 150, Ruis o Godsstroom der genade)

Kinderen terug van de nevendienst
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven
Hemelhoog 473 (Zegen mij)
Zegen (gezongen amen)

Weerklank 205
1 Stroom, o vloed van Gods genade in gemeente, huis en hart!
Laat in overvloed zich baden, wie door dorheid wordt benard.
Laat, o Geest, Uw stromen vloeien, over het verdroogde zand;
dan zal de woestijn gaan bloeien; groeien vruchten op het land

2 Laat het uit Gods hemel stromen in de kerken wereldwijd!
Van Uw nederdaling dromen zonen, dochters, wijd en zijd.
Nieuwe liefde, nieuwe zangen, kracht, die zielen tot U tilt,
schenk Uw stroom, aan wie verlangen dat God zelf hun dorst eens stilt.

3 Komt, gij dorstigen, hier drinken uit die frisse heilfontein!
Laat uw ziel in `t stof niet zinken, maar in haar gereinigd zijn.
Laat U door haar golven dragen heel de lange levensreis,
tot u, na uw aardse dagen, wordt geleid in ’t paradijs.


Instructie
- Ga met de muis naar de video en klik dan op play () in het midden van de video om te starten.
- Als u dat doet voordat de dienst begint ziet u dat de tijd nog aftelt. U kunt rustig wachten totdat er beeld komt. (Ongeveer 15 minuten voor aanvang).
- Als u kort voor aanvang nog geen beeld hebt, kijk dan of u wel op play hebt geklikt.Kerkdiensten binnenkort
zo 30 jun09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst Er is twaalf plus groep tijdens deze dienst
Doopdienst
zo 30 jun16:30Ds. L. van Rikxoort
Vesperdienst
zo 7 jul09:30Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Afscheid Kindernevendienst
Recente kerkdiensten
zo 23 jun09:30Ds. A.P.D. Zijlstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst
uit Ede
zo 16 jun09:30Ds. L. van Rikxoort
Viering Heilig Avondmaal
zo 16 jun16:30Ds. L. van Rikxoort
Viering Heilig Avondmaal