Online kerkdienst
Let op: dit is niet de eerstvolgende kerkdienst. Klik hier om naar de eerstvolgende dienst te gaan.

19:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Goede Vrijdag
Viering Heilig Avondmaal


Orde van dienst
Het is stil in de kerk
Psalm 22: 1 en 2 (Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij)
Stil gebed, votum en groet
Psalm 22: 13
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Evangelielezing: Johannes 19: 28-42
Lied 590: 1, 2 (Nu valt de nacht)
Verkondiging
Naam van Jezus, hoog verheven (5 coupletten) Lied 42 uit Het liefste lied van overzee deel 1
Gereedmaken van de tafel (in stilte)
Viering van het Heilig Avondmaal:
– instellingswoorden
– gebed
– delen van brood en wijn
Vóór de eerste tafel: Lied 377: 1 (Zoals ik ben, kom ik nabij)
Na de eerste tafel: 377: 2
na de tweede: 377: 3
(afhankelijk van het aantal tafels, na de derde: 377: 4 / na de vierde: 377: 5)
na de laatste tafel: 377: 6
– dankzegging
Slotlied: lied 560 (Hij ging die weg zo eenzaam)
De Paaskaars wordt gedoofd
Wegzending en zegen (gesproken amen door voorganger)
In stilte verlaten we de kerk


Instructie
- Ga met de muis naar de video en klik dan op play () in het midden van de video om te starten.
- Als u dat doet voordat de dienst begint ziet u dat de tijd nog aftelt. U kunt rustig wachten totdat er beeld komt. (Ongeveer 15 minuten voor aanvang).
- Als u kort voor aanvang nog geen beeld hebt, kijk dan of u wel op play hebt geklikt.Kerkdiensten binnenkort
zo 22 mei09:30Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Jeugddienst
zo 29 mei09:30Ds. R.H.M. de Jonge Er is koffie drinken na afloop van de dienst
uit Leiden
zo 5 jun09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Eerste Pinksterdag
Recente kerkdiensten
vr 20 mei14:00Ds. Jasper de Koning
uit Alphen aan den Rijn
Huwelijksdienst
zo 15 mei09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst Er is twaalf plus groep tijdens deze dienst
zo 15 mei16:30Ds. L. van Rikxoort
Vesper