Online kerkdienst
Let op: dit is niet de eerstvolgende kerkdienst. Klik hier om naar de eerstvolgende dienst te gaan.

10:00Ds. S. de Vries-Terpstra
Doopdienst


Orde van dienst
Welkom en mededelingen
Psalm 103: 1, 3 (Zegen mijn ziel de grote naam des Heren)
Stil gebed, votum en groet
Hemelhoog 617a (Tienduizend redenen)
Gebed
Presentatie
Lezen van het doopformulier
Hemelhoog 327 (Diep diep diep als de zee)
Doopgebed
Lied 340b (Apostolische geloofsbelijdenis)
Doopvragen
Hemelhoog 460 (Ik zal er zijn)
Bediening van de doop
Hemelhoog 61:1 (De Here zegent jou)
Aansteken van de doopkaars
Kinderen naar de kindernevendienst
Gebed om de heilige Geest
Bijbellezing: Lucas 10: 25-37
ELB 331: 2 (Prijs de Heer, mijn ziel, graag 3x zingen)
Verkondiging
Lied 675 (Geest van hierboven)
Orgelspel
Kinderen komen terug
Gebeden
Gaven
Lied 838: 1, 2, 4 (O grote God die liefde zijt)
Zegen / gezongen amen


Instructie
- Ga met de muis naar de video en klik dan op play () in het midden van de video om te starten.
- Als u dat doet voordat de dienst begint ziet u dat de tijd nog aftelt. U kunt rustig wachten totdat er beeld komt. (Ongeveer 15 minuten voor aanvang).
- Als u kort voor aanvang nog geen beeld hebt, kijk dan of u wel op play hebt geklikt.Kerkdiensten binnenkort
zo 10 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
zo 17 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
zo 24 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Recente kerkdiensten
zo 3 jul09:30Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Afscheid Kindernevendienst
zo 26 jun09:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal
zo 26 jun16:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal