Online kerkdienst
zo 4 jul09:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Doopdienst
Orde van dienst
4 juli 2021
Doopdienst van Valentijn Hugo Bos
Ds. Sara de Vries-Terpstra
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 103: 1, 5 (Zegen mijn ziel de grote naam des Heren)
Stil gebed, votum en groet
Lied: 287: 1, 2, 5 (Rond het licht dat leven doet)
Gebed
Valentijn wordt de kerk binnengedragen
Presentatie
Lied (Stef Bos, Welkom, alleen de muziek)
Onderwijzing
Doopgebed
Belijdenis en geloften
Geloofsbelijdenis: Hemelhoog 370 (‘k Geloof in God, Hij is mijn Vader)
Doopvragen aan de ouders
Lied: ‘Verbonden met vader en moeder’ (Geroepen om te zingen 79)
Ouderling van dienst: Wij roepen tot de doop: Valentijn Hugo Bos
Kinderen naar het doopvont
Doop
Verwelkoming
Vraag aan gemeente:
Gemeente, wilt u Valentijn Bos, die vandaag gedoopt is, dragen in uw gebeden, opnemen in uw midden, naar uw vermogen helpen groeien in geloof en voorgaan op de weg van het koninkrijk van God? Wat is daarop uw antwoord?
Antwoord: Ja
Kinderlied 34: De Here zegent jou
Aansteken van de doopkaars
Kinderen naar de kindernevendienst (Valentijn wordt de kerk uitgedragen)
Gebed om de heilige Geest
Lezing uit Genesis 3: 1-21
Lied: Father & Friend (Alain Clark)
Verkondiging
Orgelspel
Lied 791: 1, 3, 4, 6 (Liefde, eenmaal uitgesproken, samenzang)
Kinderen komen terug van de KND
Gebeden (besloten met gezamenlijk gebeden Onze Vader)
Gaven
Lied 704: 1, 2, 3 (Dank, dank nu allen God, samenzang)
Zegen
Allen beantwoorden de zegen met een gesproken ‘amen’Instructie
- Ga met de muis naar de video en klik dan op play () in het midden van de video om te starten.
- Als u dat doet voordat de dienst begint ziet u dat de tijd nog aftelt. U kunt rustig wachten totdat er beeld komt. (Ongeveer 15 minuten voor aanvang).
- Als u kort voor aanvang nog geen beeld hebt, kijk dan of u wel op play hebt geklikt.Recente kerkdiensten
zo 27 jun09:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal
zo 27 jun16:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal
zo 20 jun09:30Ds. E. Klok
uit Gouda
(predikant van De Lichtkring)
Komende en recente rouwdiensten
Vandaag13:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Rouwdienst Jolanda Jacobs - Solkamans
za 17 jul13:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Rouwdienst Juliette Chanteriese Simons
vr 9 jul11:00Ds. S. de Vries-Terpstra
Rouwdienst Dirk de Bruijn