Online kerkdienst
Let op: dit is niet de eerstvolgende kerkdienst. Klik hier om naar de eerstvolgende dienst te gaan.

09:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Doopdienst


Orde van dienst
4 juli 2021
Doopdienst van Valentijn Hugo Bos
Ds. Sara de Vries-Terpstra
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 103: 1, 5 (Zegen mijn ziel de grote naam des Heren)
Stil gebed, votum en groet
Lied: 287: 1, 2, 5 (Rond het licht dat leven doet)
Gebed
Valentijn wordt de kerk binnengedragen
Presentatie
Lied (Stef Bos, Welkom, alleen de muziek)
Onderwijzing
Doopgebed
Belijdenis en geloften
Geloofsbelijdenis: Hemelhoog 370 (‘k Geloof in God, Hij is mijn Vader)
Doopvragen aan de ouders
Lied: ‘Verbonden met vader en moeder’ (Geroepen om te zingen 79)
Ouderling van dienst: Wij roepen tot de doop: Valentijn Hugo Bos
Kinderen naar het doopvont
Doop
Verwelkoming
Vraag aan gemeente:
Gemeente, wilt u Valentijn Bos, die vandaag gedoopt is, dragen in uw gebeden, opnemen in uw midden, naar uw vermogen helpen groeien in geloof en voorgaan op de weg van het koninkrijk van God? Wat is daarop uw antwoord?
Antwoord: Ja
Kinderlied 34: De Here zegent jou
Aansteken van de doopkaars
Kinderen naar de kindernevendienst (Valentijn wordt de kerk uitgedragen)
Gebed om de heilige Geest
Lezing uit Genesis 3: 1-21
Lied: Father & Friend (Alain Clark)
Verkondiging
Orgelspel
Lied 791: 1, 3, 4, 6 (Liefde, eenmaal uitgesproken, samenzang)
Kinderen komen terug van de KND
Gebeden (besloten met gezamenlijk gebeden Onze Vader)
Gaven
Lied 704: 1, 2, 3 (Dank, dank nu allen God, samenzang)
Zegen
Allen beantwoorden de zegen met een gesproken ‘amen’Instructie
- Ga met de muis naar de video en klik dan op play () in het midden van de video om te starten.
- Als u dat doet voordat de dienst begint ziet u dat de tijd nog aftelt. U kunt rustig wachten totdat er beeld komt. (Ongeveer 15 minuten voor aanvang).
- Als u kort voor aanvang nog geen beeld hebt, kijk dan of u wel op play hebt geklikt.Kerkdiensten binnenkort
zo 3 jul09:30Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Afscheid Kindernevendienst
zo 10 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
zo 17 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Recente kerkdiensten
zo 26 jun09:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal
zo 26 jun16:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal
zo 19 jun09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst Er is twaalf plus groep tijdens deze dienst
Belijdenisdienst