Online kerkdienst
Let op: dit is niet de eerstvolgende kerkdienst. Klik hier om naar de eerstvolgende dienst te gaan.

10:00Mw. J. Sneep-Oorbeek
uit Woerden


Orde van dienst
Orgelspel
Welkom en mededelingen (door de ouderling van dienst)
Aanvangslied: lied 207 vers 1 en 2
Stilte – bemoediging – groet
Zingen: lied 207 vers 3 en 4
Psalm 43 als drempelgebed, afwisselend gelezen door voorganger en gemeente:
Vg:
“Doe mij recht, o God en voer mijn rechtsgeding
tegen een volk zonder godsvrucht;
doe mij ontkomen aan de man van bedrog en onrecht.
Gem: Want Gij zijt de God van mijn toevlucht;
waarom verstoot Gij mij?
Waarom ga ik in het zwart
vanwege des vijands onderdrukking?
Vg: Zend uw licht en uw waarheid;
mogen die mij geleiden,
mij brengen naar uw heilige berg
en naar uw woningen,
zodat ik kan gaan tot Gods altaar,
tot de God van mijn jubelende vreugde,
en U love met de citer,
o God, mijn God!
Gem: Wat buigt gij u neder , o mijn ziel,
en wat zijt gij onrustig in mij?
Hoop op God, want ik zal Hem nog loven,
mijn Verlosser en mijn God!
Zingen: psalm 116 vers 1,2,3
Leefregel
Zingen: psalm 116 vers 8
Gebed voor de Schriftlezing
Lezing: Johannes 15 vers 1-8
Zingen: gezang 78 (oude liedboek) vers 1 en 2
Verkondiging
Zingen: lied 653 vers 1, 5 en 7
Filmpje en kinderlied
Danken en bidden – stil gebed - Onze Vader
Zingen: lied 425
ZegenInstructie
- Ga met de muis naar de video en klik dan op play () in het midden van de video om te starten.
- Als u dat doet voordat de dienst begint ziet u dat de tijd nog aftelt. U kunt rustig wachten totdat er beeld komt. (Ongeveer 15 minuten voor aanvang).
- Als u kort voor aanvang nog geen beeld hebt, kijk dan of u wel op play hebt geklikt.Kerkdiensten binnenkort
zo 10 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
zo 17 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
zo 24 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Recente kerkdiensten
zo 3 jul09:30Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Afscheid Kindernevendienst
zo 26 jun09:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal
zo 26 jun16:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal