Online kerkdienst
Let op: dit is niet de eerstvolgende kerkdienst. Klik hier om naar de eerstvolgende dienst te gaan.

10:00Ds. L. van Rikxoort


Orde van dienst
orgelspel
afkondigingen
intochtslied: Psalm 99: 1, 2 en 3 ‘God is koning, Hij sticht zijn heerschappij’
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
Er is jou, mens, gezegd, wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Micha 6: 8
lied: Psalm 19: 3 ‘Volmaakt is ‘s Heren wet’
de tien woorden
lied: 1008 ‘Rechter in het licht verheven’
gebed om vergeving en verlichting met de Heilige Geest
woord van vergeving
kinderlied: ‘Kom aan boord’ (Hemelhoog, lied 356)
Schriftlezingen: Matteüs 25: 31-46 en Romeinen 2: 6 –11
lied: 412: 4, 5 en 6 ‘U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit’
verkondiging
lied: 906: 4 en 7 ‘Koning in de hemel, kon ik U maar prijzen’
dankgebed – voorbeden – Onze Vader
aandacht voor de collecte
slotlied: 912: 1, 5 en 6 ‘Neem mijn leven, laat het, Heer’
wegzending en zegen (gesproken amen)
orgelspel


Instructie
- Ga met de muis naar de video en klik dan op play () in het midden van de video om te starten.
- Als u dat doet voordat de dienst begint ziet u dat de tijd nog aftelt. U kunt rustig wachten totdat er beeld komt. (Ongeveer 15 minuten voor aanvang).
- Als u kort voor aanvang nog geen beeld hebt, kijk dan of u wel op play hebt geklikt.Kerkdiensten binnenkort
zo 10 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
zo 17 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
zo 24 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Recente kerkdiensten
zo 3 jul09:30Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Afscheid Kindernevendienst
zo 26 jun09:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal
zo 26 jun16:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal