Online kerkdienst
Let op: dit is niet de eerstvolgende kerkdienst. Klik hier om naar de eerstvolgende dienst te gaan.

19:30Ds. L. van Rikxoort
Witte Donderdag
Viering HA - Online
via youtube


Orde van dienst

VOORBEREIDING

orgelspel

- Allen gaan staan
- Intochtslied: Psalm 67: 1

stilte

- votum en groet
- aanvangstekst: Galaten 6: 14
‘Maar ik – ik wil me op niets anders laten voorstaan dan het kruis van Jezus Christus, onze Heer, waardoor de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld.’

- gebed om ontferming
- glorialied: Psalm 67: 2 en 3
- allen gaan zitten

RONDOM het WOORD

- Gebed bij de opening van de Schrift
- Lezing: Exodus 12: 1-11
- Lied: 389 (voorstel: de melodie van lied 670 gebruiken, zoals ook de Evangelische liedbundel doet, waarin het is opgenomen als lied 290)

- Evangelielezing: Johannes 13: 1-15
- Lied: ‘Diep, diep aan uwe voeten’ (melodie: lied 968)

Diep, diep aan Uwe voeten,
O Jezus, buig ik neêr,
en` voel de troost, de zoete,
dat gij mij aanneemt, Heer!
Ja, bij het hout des kruises,
rust `t harte, moe en mat,
Het dierbaar bloed van Jezus,
dat is mijn roem en schat.
Vast, vast in Uwe armen,
klem mij, Uw hulp`loos kind;
Gehuld in Uw erbarmen,
ik veil`ge toevlucht vind.
De moeden, zwaar belaad`nen,
de zieken met hun pijn,
geboog`nen slaat Gij gade,
en wilt hun Helper zijn.
Dicht, dicht, Heer, aan Uw harte,
daar vindt mijn ziel haar lust;
In stormen en in smarten
Ben `k daar alleen gerust.
Heer, wil mij dieper gronden
In U, de heilsfontein.
Aan U, als rank verbonden,
zal `k eeuwig d` Uwe zijn


Verkondiging

- lied: 569

DIENST van de TAFEL

Viering heilig avondmaal:
- avondmaalsformulier (kort)
- gebed – Onze Vader
- nodiging
- delen van brood en wijn
lied: Gezang 180: 1 (Liedboek 1973)

Luthers avondgebed
Heer, blijf bij ons,
want het is avond en de nacht zal komen
Blijf bij ons en bij Uw ganse kerk
aan de avond van de nacht,
aan de avond van het leven,
aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw woord en sacrament.
Blijf bij ons wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bitter dood.
Blijf bij ons in leven en sterven,
in tijd en eeuwigheid.
Amen.


wij blijven stil en verlaten daarna in stilte de kerk


Instructie
- Ga met de muis naar de video en klik dan op play () in het midden van de video om te starten.
- Als u dat doet voordat de dienst begint ziet u dat de tijd nog aftelt. U kunt rustig wachten totdat er beeld komt. (Ongeveer 15 minuten voor aanvang).
- Als u kort voor aanvang nog geen beeld hebt, kijk dan of u wel op play hebt geklikt.Kerkdiensten binnenkort
zo 10 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
zo 17 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
zo 24 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Recente kerkdiensten
zo 3 jul09:30Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Afscheid Kindernevendienst
zo 26 jun09:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal
zo 26 jun16:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal