Online kerkdienst
Let op: dit is niet de eerstvolgende kerkdienst. Klik hier om naar de eerstvolgende dienst te gaan.

10:00Ds. A.P.D. Zijlstra
uit Ede


Orde van dienst
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Liedboek voor de Kerken Gezang 26: 1 en 2
Stil gebed, votum en groet
Psalm 8: 1, 2 en 6
Gebed van verootmoediging
Genadeverkondiging
Dubbelgebod uit Markus 12:28-34
Psalm 97: 1, 5 en 6
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Kinderlied: lied 34 ‘De Here zegent jou’
Voor kleine en grote mensen
1e Evangelielezing: Matteüs 2:1-12
Lied 468: 2 en 4
2e Evangelielezing: Matteüs 2:13-22
Lied 510
Preek - Hogere rekenkunde: Herodes’ misrekening en Gods zege(n)rekening
Orgelspel
Lied 513: 1, 3 en 4
Dank- en voorbeden – stil gebed – Onze Vader
Aandacht voor de collecten
Slotlied: Lied 157a: 3 en 4
Zegen, met een door allen uitgesproken ‘Amen’


Instructie
- Ga met de muis naar de video en klik dan op play () in het midden van de video om te starten.
- Als u dat doet voordat de dienst begint ziet u dat de tijd nog aftelt. U kunt rustig wachten totdat er beeld komt. (Ongeveer 15 minuten voor aanvang).
- Als u kort voor aanvang nog geen beeld hebt, kijk dan of u wel op play hebt geklikt.Kerkdiensten binnenkort
zo 10 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
zo 17 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
zo 24 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Recente kerkdiensten
zo 3 jul09:30Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Afscheid Kindernevendienst
zo 26 jun09:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal
zo 26 jun16:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal