Online kerkdienst
Let op: dit is niet de eerstvolgende kerkdienst. Klik hier om naar de eerstvolgende dienst te gaan.

09:30Ds. L. van Rikxoort
Doopdienst


Orde van dienst
In deze dienst wordt de heilige doop bediend aan Jana de Weerd en Benjamin Luijendijk.

pianospel

afkondigingen

intochtslied: Psalm 105: 1 en 3

moment voor persoonlijk gebed

votum en groet

lied: 499 (Hemelhoog)

we luisteren naar het doopformulier

terwijl Jana en Benjamin worden binnengedragen, zingen we lied: 347

doopgebed

we zeggen samen de geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde;
en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven, en begraven,
die is neergedaald in de hel,
op de derde dag opgestaan van de doden,
opgevaren naar de hemel
en zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader,
vanwaar Hij zal komen
om te oordelen de levenden
en de doden;
Ik geloof in de Heilige Geest,
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap der heiligen,
de vergeving van zonden,
de wederopstanding van het lichaam,
en het eeuwige leven.
Amen

drie vragen voor de doopouders

bediening van de heilige doop aan Dirk Cornelis Benjamin Luijendijk en Jana de Weerd

vraag voor de gemeente:

Gemeente,
wilt u deze kinderen,
Benjamin Luijendijk en Jana de Weerd,
die gedoopt zijn,
dragen in uw gebeden,
opnemen in uw midden
en naar uw vermogen
helpen groeien in geloof
en voorgaan in het volgen van Jezus Christus?

antwoord van de gemeente: JA!

lied: 363

de doopouders steken de doopkaarsen aan

als Jana en Benjamin de kerk worden uitgedragen, luisteren we naar The Potters Hand

ook kunnen de kinderen naar de kindernevendienst

dankgebed en gebed om de opening van het Woord

schriftlezing: Marcus 10: 13 – 16

13 De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. 14 Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: ‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. 15 Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’ 16 Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen.

lied: 506 (Hemelhoog)

verkondiging

lied: Heer, U bent mijn leven
dankgebed en voorbeden, te besluiten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader

slotlied: 423

zegen

gesproken amen

pianospel


Instructie
- Ga met de muis naar de video en klik dan op play () in het midden van de video om te starten.
- Als u dat doet voordat de dienst begint ziet u dat de tijd nog aftelt. U kunt rustig wachten totdat er beeld komt. (Ongeveer 15 minuten voor aanvang).
- Als u kort voor aanvang nog geen beeld hebt, kijk dan of u wel op play hebt geklikt.Kerkdiensten binnenkort
zo 10 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
zo 17 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
zo 24 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Recente kerkdiensten
zo 3 jul09:30Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Afscheid Kindernevendienst
zo 26 jun09:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal
zo 26 jun16:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal