Online kerkdienst
Let op: dit is niet de eerstvolgende kerkdienst. Klik hier om naar de eerstvolgende dienst te gaan.

10:00Ds. J.W. van den Berg
Alleen via Studio Alphen
of online te volgen


Orde van dienst
Vandaag is het de vijfde zondag na Pasen, zondag Rogate. Rogate betekent: ‘Vraagt!’ De naam is ontleend aan Johannes 16, waar Jezus de leerlingen opdraagt God te bidden en te vragen.
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 19: 1 en 2 – ‘De hemel roemt de Heer’
Stil gebed, bemoediging en groet
Belijdenis Israël: ‘Sjema Jisrael’
Samenzang: Lied 655 – ‘Zing voor de Heer een nieuw gezang’
Gebed om ontferming
Zingen: Hemelhoog 399 – ‘Samen in de naam van Jezus’
Kinderlied 9 – ‘Dank U wel voor de sterren en de maan’
Gedicht van en door dhr. Gerrit Vos: ‘Ik droom van een kerk die niet op slot zit’
Gebed om de heilige Geest
Schriftlezing: Johannes 16:12-24
Zingen: Lied 570: 1, 2, 6 en 7 – ‘Kom Schepper God, o heilige geest’
Verkondiging
Zingen: Hemelhoog 603 – ‘Juich voor de Heer’
Dankzegging en voorbeden
Stil gebed
Zingen: Lied 1006 – ‘Onze Vader’
Slotlied: Lied 425 – ‘Vervuld van Uw zegen’
Zegenbede, gezongen Amen


Instructie
- Ga met de muis naar de video en klik dan op play () in het midden van de video om te starten.
- Als u dat doet voordat de dienst begint ziet u dat de tijd nog aftelt. U kunt rustig wachten totdat er beeld komt. (Ongeveer 15 minuten voor aanvang).
- Als u kort voor aanvang nog geen beeld hebt, kijk dan of u wel op play hebt geklikt.Kerkdiensten binnenkort
zo 10 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
zo 17 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
zo 24 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Recente kerkdiensten
zo 3 jul09:30Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Afscheid Kindernevendienst
zo 26 jun09:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal
zo 26 jun16:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal