Online kerkdienst
Let op: dit is niet de eerstvolgende kerkdienst. Klik hier om naar de eerstvolgende dienst te gaan.

10:00Ds. L. van Rikxoort en
dhr. K. Pastoor
Pasen - Online
via Studio Alphen


Orde van dienst
TOENADERING
- Muziek bij binnenkomst
- Welkom en mededelingen
- Zingen: De Heer is waarlijk opgestaan Lied 617 : 1
- Stilte, bemoediging en groet
- Woord van aanvang
- Gebed van toenadering en ontferming

LICHT VAN CHRISTUS
- Zingen: Verblijd u met ons allen saam Lied 617 : 19

- De paaskaars wordt binnengebracht, ook de paaskaars van de Adventskerk wordt aangestoken
- Zingen: Groot koning is de Heer Psalm 97 : 1 en 6

WOORD
- Kinderlied: Weet je het al?
- Schriftlezingen
- Lucas 24,1-12
- Romeinen 5,12-21
- Galaten 2, 19b-20

- Gebed om licht en kracht van de Geest

Verkondiging ‘Levend met Christus!’

Muzikale meditatie

- Zingen: Verheugt u, christenen tesaam LvK ’73 gezang 402: 1, 9 en 10
- Geloofsbelijdenis

GEBEDEN, ZENDING EN ZEGEN
- Dankgebed en voorbeden
- Zingen: Ga met God en Hij zal met je zijn Lied 416 : 1-4
- Zegen
- Zingen: U zij de glorie Lied 634 : 1 en 2

Muziek bij het verlaten van de kerk.


Instructie
- Ga met de muis naar de video en klik dan op play () in het midden van de video om te starten.
- Als u dat doet voordat de dienst begint ziet u dat de tijd nog aftelt. U kunt rustig wachten totdat er beeld komt. (Ongeveer 15 minuten voor aanvang).
- Als u kort voor aanvang nog geen beeld hebt, kijk dan of u wel op play hebt geklikt.Kerkdiensten binnenkort
zo 10 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
zo 17 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
zo 24 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Recente kerkdiensten
zo 3 jul09:30Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Afscheid Kindernevendienst
zo 26 jun09:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal
zo 26 jun16:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal