Online kerkdienst
09:30Ds. L. van RikxoortEr is koffie drinken na afloop van de dienst Er is twaalf plus groep tijdens deze dienst
Doopdienst


Orde van dienst
In deze dienst worden Izzie en Leah Westdijk gedoopt, zusjes van Eden en kinderen van Dennis en Claire.

orgelspel
afkondigingen
intochtslied: Psalm 84: 1 en 2 (De Nieuwe Psalmberijming) ‘Hoe lief heb ik uw woning,HEER!’
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
kinderlied: 16 (Adventskerkbundel) ‘Klein, klein kindje’
het doopformulier
als de kinderen binnenkomen, zingen we: Psalm 105: 1 en 3 ‘Loof God de Heer, en laat ons blijde’
doopgebed
gezongen geloofsbelijdenis: 340b ‘Ik geloof in God de Vader’
vragen aan de ouders
voor de kinderen
bediening van de heilige doop
vraag voor de gemeente (gemeente gaat staan)
de gemeente antwoordt met:
Ja, dat willen wij.
we zingen de dopelingen en de ouders staande toe: 363 ‘Dat ‘s Heren zegen op u daal’’
de doopkaarsen worden aangestoken
de kinderen verlaten de kerk en gaan naar de kindernevendienst
dankzegging en gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezingen: Deuteronomium 6: 4-9 en Spreuken 3: 1-6
lied: Psalm 25: 2 en 6 ‘Here, maak mij uwe wegen’
verkondiging
lied: 913 ‘Wat de toekomst brengen moge’
de kinderen komen terug in de kerk
dankgebed – voorbeden – Onze Vader
inzameling van de gaven
slotlied: 460 (Hemelhoog) ‘Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam’
wegzending en zegen
gezongen ‘amen’ (3x)
orgelspel


Instructie
- Ga met de muis naar de video en klik dan op play () in het midden van de video om te starten.
- Als u dat doet voordat de dienst begint ziet u dat de tijd nog aftelt. U kunt rustig wachten totdat er beeld komt. (Ongeveer 15 minuten voor aanvang).
- Als u kort voor aanvang nog geen beeld hebt, kijk dan of u wel op play hebt geklikt.Kerkdiensten binnenkort
zo 30 jun09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst Er is twaalf plus groep tijdens deze dienst
Doopdienst
zo 30 jun16:30Ds. L. van Rikxoort
Vesperdienst
zo 7 jul09:30Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Afscheid Kindernevendienst
Recente kerkdiensten
zo 23 jun09:30Ds. A.P.D. Zijlstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst
uit Ede
zo 16 jun09:30Ds. L. van Rikxoort
Viering Heilig Avondmaal
zo 16 jun16:30Ds. L. van Rikxoort
Viering Heilig Avondmaal