Online kerkdienst
Let op: dit is niet de eerstvolgende kerkdienst. Klik hier om naar de eerstvolgende dienst te gaan.

09:30Ds. A.P.D. ZijlstraEr is koffie drinken na afloop van de dienst
uit Ede


Orde van dienst
Muziek
Welkom en mededelingen namens de kerkenraad
Aanvangslied: NLB (Psalm) 93 (helemaal)
Stil gebed / Bemoediging & groet
Verootmoediging: Oud Liedboek, lied 170: 4 en 2
Genadeverkondiging: Romeinen 5: 8-11
Zingen: Bundel Adventskerk, lied 170: 6
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Kinderlied: Adventsbundel, lied 19: ‘Zoek eerst het koninkrijk van God’
Kinderen gaan aansluitend naar hun nevendienst
1e Schriftlezing: Psalm 107: 1-3 en 23-32 (NBV21)
Zingen: NLB (Psalm) 107: 1 en 12
2e lezing: Marcus 4,35-41 (NBV21)
Zingen: NLB (Psalm) 107: 13 en 15
Prediking
Lied: NLB 352: 1, 2, 5 en 7 – kinderen komen terug tijdens naspel
Dank- en voorbeden
Inzameling van de gaven
Slotlied: NLB 413 (helemaal)
Zegen met 3x gezongen ‘amen’


Instructie
- Ga met de muis naar de video en klik dan op play () in het midden van de video om te starten.
- Als u dat doet voordat de dienst begint ziet u dat de tijd nog aftelt. U kunt rustig wachten totdat er beeld komt. (Ongeveer 15 minuten voor aanvang).
- Als u kort voor aanvang nog geen beeld hebt, kijk dan of u wel op play hebt geklikt.Kerkdiensten binnenkort
zo 30 jun09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst Er is twaalf plus groep tijdens deze dienst
Doopdienst
zo 30 jun16:30Ds. L. van Rikxoort
Vesperdienst
zo 7 jul09:30Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Afscheid Kindernevendienst
Recente kerkdiensten
zo 23 jun09:30Ds. A.P.D. Zijlstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst
uit Ede
zo 16 jun09:30Ds. L. van Rikxoort
Viering Heilig Avondmaal
zo 16 jun16:30Ds. L. van Rikxoort
Viering Heilig Avondmaal