Online kerkdienst
Let op: dit is niet de eerstvolgende kerkdienst. Klik hier om naar de eerstvolgende dienst te gaan.

16:30Ds. L. van Rikxoort
Zangdienst


Orde van dienst
orgelspel
afkondigingen
aanvangslied: Psalm 146: 1, 2 en 3 (berijming 1773, melodie Joh. de Heer)
1. Prijs den HEER met blijde galmen;
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
`k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
Vrolijk wijden aan Zijn lof;
`k Zal, zo lang ik `t licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.

2. Vest op prinsen geen betrouwen,
Waar men nimmer heil bij vindt;
Zoudt g` uw hoop op mensen bouwen?
Als Gods hand hun geest ontbindt,
Keren zij tot d` aarde weer,
Storten met hun aanslag neer.

3. Zalig hij, die in dit leven
Jacobs God ter hulpe heeft;
Hij, die door den nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop, in `t hachlijkst lot,
Vestigt op den HEER, zijn God.

moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
lied: 133 (|Joh. de Heer) ‘Hij die rustig en stil’
geloofsbelijdenis
lied: 919 (Liedboek 2013) ‘Gij die alle sterren houdt’
gebed
lied: 904: 1, 3 en 5 (Liedboek 2013) ‘Beveel gerust uw wegen’
lied: 686 (Hemelhoog) ‘Leid mij, Heer, o machtig Heiland’
orgelspel: ‘Komt als kinderen van het licht’, Feike Asma (1912-1984)
Schriftlezing: 1 Petrus 5: 7 – 11
lied: 667 (Hemelhoog) ‘Wees stil voor het aangezicht van God’
overdenking
lied: ‘Een toekomst vol van hoop’ (Sela)
gebed
lied: Psalm 84: 1, 5 en 6 (Liedboek 2013) ‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer’
onderwijl wordt er gecollecteerd
lied: 285 (Hemelhoog) ‘Stilte over alle landen’
wegzending en zegen (gesproken ‘amen’)
lied: 425 (Liedboek 2013) ‘Vervuld van uw zegen’
orgelspel


Instructie
- Ga met de muis naar de video en klik dan op play () in het midden van de video om te starten.
- Als u dat doet voordat de dienst begint ziet u dat de tijd nog aftelt. U kunt rustig wachten totdat er beeld komt. (Ongeveer 15 minuten voor aanvang).
- Als u kort voor aanvang nog geen beeld hebt, kijk dan of u wel op play hebt geklikt.Kerkdiensten binnenkort
zo 3 mrt10:00Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst
zo 10 mrt10:00Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
wo 13 mrt19:30Ds. A.M.D. van Briemen
Biddag, Maranathakerk
Recente kerkdiensten
zo 25 feb10:00Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst Er is twaalf plus groep tijdens deze dienst
zo 18 feb10:00Ds. E. Westrik Er is koffie drinken na afloop van de dienst
uit Boskoop
zo 11 feb10:00Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst