Online kerkdienst
Let op: dit is niet de eerstvolgende kerkdienst. Klik hier om naar de eerstvolgende dienst te gaan.

18:30Ds. L. van Rikxoort
Oecumenische Zangdienst


Orde van dienst
orgelspel
woord van welkom (door ds. Van Rikxoort)
lied: ‘Kom tot ons, de wereld wacht’ (Gezangen voor Liturgie: 485; Liedboek 2013: 433)
gebed (door ds. Van Rikxoort)
lied: ‘Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer’ (Liedboek 2013: 437)
gedicht (door ds. Van Rikxoort)
lied: ‘Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen’ (Liedboek 2013: 442)

lezing: Psalm 146 (vertaling Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde) (door ds. Van Rikxoort)
lied: ‘Mijn ziel looft God, mijn Heer’ – De lofzang van Elisabeth (Weerklank: 46)
lezing: Lukas 1: 46 – 55 (NBV21) (door pastoor Visser)
lied: ‘Alles wat adem heeft love de Here’ (Liedboek 2013: 146c: 1, 5 en 7
overdenking (door pastoor Visser)
orgelspel: (door organist in te vullen)
lied: ‘Hoe zal ik U ontvangen’ (Liedboek 2013: 441: 1, 4, 5 en 6)
lied: ‘Het mensenvolk dat in het duister leeft’ (Gezangen voor Liturgie: 615: 1, 2 en 5)
voorbeden (door ds. Van Rikxoort)
lied: ‘De maan is opgekomen’ (Liedboek 2013: 246b: 1, 2, 5 en 7)
inzameling van de gaven
slotlied: ‘O kom, o kom, Immanuël’ (Liedboek 1973: 125: 1, 3 en 5 / Gezangen voor Liturgie: 512: 1, 3 en 5)
zegen (door pastoor Visser en ds. Van Rikxoort)
orgelspel

Werklank, lied 46 (melodie: Lofzang van Maria)
Mijn ziel looft God, mijn HEER.
Vanwaar komt mij de eer,
dat ik u mag ontvangen:
de moeder van Gods Zoon,
die komt op Davids troon,
de bron van mijn verlangen?

Met u breng ik God eer,
o, moeder van mijn Heer.
De Vrucht is u gegeven:
het Kind dat ons verblijdt,
Gods Zoon die ons bevrijdt.
God heeft u hoog verheven.

Het kind springt in mij op,
mijn vreugde stijgt ten top:
Gods heil is nu gekomen!
De Geest daalt op mij neer,
mijn ogen zien de Heer,
die ook bij mij komt wonen.

God heeft zijn Woord volbracht:
het licht verdrijft de nacht.
Welzalig die geloofde:
een Kind voor ons verwekt,
dat onze schuld bedekt.
Hij is de lang beloofde.

Gezangen voor Liturgie, lied 615: 1, 2 en 5
Het mensenvolk dat in het duister leeft
zal eenmaal een groot licht aanschouwen.
Er is een God die ons geroepen heeft
er is een woord dat wij vertrouwen.
Door de wolken zal Hij breken
uit de heem`len zal Hij spreken.
Stem van God die ons geroepen heeft.
o, woord van God dat wij vertrouwen.

De stem van God die door de wolken breekt,
roept alle mensen bij hun namen;
dat woord van God dat in de wereld spreekt,
geeft alle mensen nieuwe namen;
Woord van God dat ons bejegent,
die ons met uw adem zegent,
Gij die alle harten openbreekt
roep alle doden bij hun namen.

Het mensenvolk moet in het duister zijn,
maar in Gods woord is licht en leven.
De harde aarde zal ons leven zijn,
want God heeft ons zijn woord gegeven.
Stem van God, roep onze namen,
roep ons uit de dood te samen.
Op uw woord zullen wij eeuwig zijn:
schenk ons uw licht, uw leven. Amen.


Instructie
- Ga met de muis naar de video en klik dan op play () in het midden van de video om te starten.
- Als u dat doet voordat de dienst begint ziet u dat de tijd nog aftelt. U kunt rustig wachten totdat er beeld komt. (Ongeveer 15 minuten voor aanvang).
- Als u kort voor aanvang nog geen beeld hebt, kijk dan of u wel op play hebt geklikt.Kerkdiensten binnenkort
zo 3 mrt10:00Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst
zo 10 mrt10:00Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
wo 13 mrt19:30Ds. A.M.D. van Briemen
Biddag, Maranathakerk
Recente kerkdiensten
zo 25 feb10:00Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst Er is twaalf plus groep tijdens deze dienst
zo 18 feb10:00Ds. E. Westrik Er is koffie drinken na afloop van de dienst
uit Boskoop
zo 11 feb10:00Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst