Online kerkdienst
Let op: dit is niet de eerstvolgende kerkdienst. Klik hier om naar de eerstvolgende dienst te gaan.

10:00Ds. L. van Rikxoort
Eerste Advent
Viering Heilig Avondmaal


Orde van dienst
orgelspel
afkondigingen
intochtslied: Psalm 130: 1 en 3
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
aansteken van de eerste Adventskaars + gedichtje
lied: ‘Een kaarsje gaat nu branden’ (mel. ‘Nu daagt het in het oosten…’)
voorbereiding viering heilig avondmaal
lied: 439: 1 en 3 ‘Verwacht de komst des Heren’
gebed om vergeving en verlichting met de Heilige Geest
woord van Gods genade
kinderlied: 9 (Adventskerkbundel) ‘Dank U wel voor de sterren en de maan’
de kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Jesaja 8: 21 – 9: 6

lied: 448: 1, 3, 5, 7 en 9 ‘Het volk dat wandelt in het duister’
verkondiging
klein credo: 344 ‘Wij geloven één voor één’
kinderen komen terug in de kerk
aandacht voor het Adventsproject ‘De Messias komt’
onderwijzing bij het avondmaal
inzameling van de gaven en toebereiding van de tafel, terwijl wij zingen: Psalm 33: 7 en 8 ‘Heil hem, die hoopt in vrees en beven’
gebed, te besluiten met het gezamenlijk gebeden Onze Vader
nodiging
gemeenschap van brood en wijn
dankzegging na de maaltijd
collecte (de kinderen komen terug van de oppas)
slotlied: 444 ‘Nu daagt het in het oosten’
wegzending en zegen
gezongen amen (3x)
orgelspel


Instructie
- Ga met de muis naar de video en klik dan op play () in het midden van de video om te starten.
- Als u dat doet voordat de dienst begint ziet u dat de tijd nog aftelt. U kunt rustig wachten totdat er beeld komt. (Ongeveer 15 minuten voor aanvang).
- Als u kort voor aanvang nog geen beeld hebt, kijk dan of u wel op play hebt geklikt.Kerkdiensten binnenkort
zo 16 jun09:30Ds. L. van Rikxoort
Viering Heilig Avondmaal
zo 23 jun09:30Ds. A.P.D. Zijlstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst
uit Ede
zo 30 jun09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst Er is twaalf plus groep tijdens deze dienst
Doopdienst
Recente kerkdiensten
zo 9 jun09:30Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst Er is twaalf plus groep tijdens deze dienst
zo 2 jun09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Gezamenlijke dienst met
Maranathakerk, Lichtkring,
PG Zwammerdam
zo 26 mei09:30Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst