Online kerkdienst
Let op: dit is niet de eerstvolgende kerkdienst. Klik hier om naar de eerstvolgende dienst te gaan.

09:30Ds. S. de Vries-TerpstraEr is koffie drinken na afloop van de dienst
Doopdienst


Orde van dienst
Welkom en mededelingen
Psalm 90: 1, 2 (Gij zijt geweest, o Heer)
Stil gebed, votum en groet
Hemelhoog 617a (10.000 redenen)
Nío wordt de kerk binnengedragen
Gebed
Presentatie
Luisterlied: God will work it out (link volgt)
Lezen van het doopformulier
Doopgebed
Lied 340b (Apostolische geloofsbelijdenis)
Vragen
Hemelhoog 503: God kent jou
Bediening van de doop
Vraag aan de gemeente, graag op de beamer weergeven:
Gemeente, wilt u Nío dragen in uw gebeden, opnemen in uw midden, naar uw vermogen helpen groeien in geloof en voorgaan op de weg van het koninkrijk van God? Wat is daarop uw antwoord?
Antwoord: Ja
Hemelhoog 61:1 (De Here zegent jou)
Aansteken van de doopkaars
Kinderen naar de kindernevendienst
Gebed om de heilige Geest
Bijbellezing: Matteüs 7: 24-8: 1
Lied 939: 1, 3 (Op U alleen)
Verkondiging
Hemelhoog 629 (De kracht van uw liefde)
Gebeden
Gaven
Lied 423 (Nu wij uiteengaan)
Zegen/ gezongen amen
Instructie
- Ga met de muis naar de video en klik dan op play () in het midden van de video om te starten.
- Als u dat doet voordat de dienst begint ziet u dat de tijd nog aftelt. U kunt rustig wachten totdat er beeld komt. (Ongeveer 15 minuten voor aanvang).
- Als u kort voor aanvang nog geen beeld hebt, kijk dan of u wel op play hebt geklikt.Kerkdiensten binnenkort
zo 3 dec10:00Ds. L. van Rikxoort
Eerste Advent
Viering Heilig Avondmaal
zo 3 dec16:30Ds. L. van Rikxoort
Viering Heilig Avondmaal
zo 10 dec10:00Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst Er is twaalf plus groep tijdens deze dienst
Tweede Advent
Recente kerkdiensten
zo 26 nov10:00Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Laatste zondag
kerkelijk jaar
zo 19 nov10:00Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst Er is twaalf plus groep tijdens deze dienst
do 16 nov13:00Rouwdienst