Online kerkdienst
Let op: dit is niet de eerstvolgende kerkdienst. Klik hier om naar de eerstvolgende dienst te gaan.

09:30Ds. D.J.J. ThijsEr is koffie drinken na afloop van de dienst Er is twaalf plus groep tijdens deze dienst
uit Amsterdam


Orde van dienst
Aanvangslied 663: 1,2 Al heeft Hij ons verlaten
Stil gebed – Votum – Groet
Lied: Psalm 27: 1,4 Mijn Licht, mijn Heil is Hij, mijn God en Here
Gebed van verootmoediging
Genadeverkondiging
Lied 302: 1 God in de hoog’ alleen zij eer
Gebod
Lied 838: 2 Maak ons volbrengers van dat woord
Gebed bij de opening van het Woord
Kindermoment/ kinderlied Lied 30 Liedbundel Adventskerk: ‘Diep, diep, diep als de zee’
(Kinderen naar Kindernevendienst)
1e Schriftlezing : Ezechiël 39: 21-29
Lied 117a: 1,2 Gij volken loof uw God en Heer
2e Schriftlezing: Johannes 17: 1-13
Verkondiging (thema) : ‘Eeuwig leven: nu of later? (en een daarmee verbonden opdracht)’
Lied 970: 1,3,5 Vlammen zijn er vele, één is het licht
Dankzegging en voorbede, stil gebed, Onze Vader
(Inzameling van de gaven)
Slotlied 418: 1,2,3,4 God schenk ons de kracht
Heenzending en zegen, beantwoord met driemaal Amen


Instructie
- Ga met de muis naar de video en klik dan op play () in het midden van de video om te starten.
- Als u dat doet voordat de dienst begint ziet u dat de tijd nog aftelt. U kunt rustig wachten totdat er beeld komt. (Ongeveer 15 minuten voor aanvang).
- Als u kort voor aanvang nog geen beeld hebt, kijk dan of u wel op play hebt geklikt.Kerkdiensten binnenkort
zo 24 sep09:30Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst
zo 1 okt10:00Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Jeugddienst
Recente kerkdiensten
zo 17 sep09:30Ds. S. de Vries-Terpstra
en ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Startzondag
zo 10 sep09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst Er is twaalf plus groep tijdens deze dienst
zo 3 sep09:30Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Doopdienst