Online kerkdienst
Let op: dit is niet de eerstvolgende kerkdienst. Klik hier om naar de eerstvolgende dienst te gaan.

09:30Ds. L. van RikxoortEr is koffie drinken na afloop van de dienst
Doopdienst


Orde van dienst
inleidend orgelspel
afkondigingen
intochtslied
: Psalm 78: 1 en 2 ‘Mijn volk, ik ga geheimen openleggen’
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
lied
: Psalm 42: 1 en 3 ‘Evenals een moede hinde’
het doopformulier
terwijl de kinderen worden binnengedragen/binnenkomen, zingen we lied:
‘Water, water van de doop’
doopgebed
gezongen credo
: 340b ‘Ik geloof in God de Vader’
vragen aan de ouders
moment met de kinderen
bediening van de Heilige Doop
vraag voor de gemeente
(gemeente gaat staan)
We mogen als gemeente van Christus weten dat we samen ook onze verantwoordelijkheden hebben rondom deze kinderen. Daarom vraag ik u: wilt u deze kinderen naar úw vermogen helpen om te groeien in het geloof en Christus als hun Heer na te volgen. Als u die verantwoordelijkheid erkent, zeg mij dan na: Ja, dat willen wij.
we zingen de dopelingen en de ouders staande toe: Psalm 134: 3 + lofprijzing
Uit Sion, aan den HEER gewijd,
zegene u zijn heiligheid.
Hij die hemel en aarde schiep,
Hij is ’t die u bij name riep.

Uw naam zij glorie toegebracht!
Die naam draagt nu een nieuw geslacht,
Heer, Gij zijt goed voor ons geweest,
lof zij U, Vader, Zoon en Geest.

de doopkaarsen worden aangestoken
de kinderen worden de kerk uitgedragen/verlaten de kerk en de andere kinderen gaan naar de kindernevendienst, ondertussen luisteren we naar
dankzegging en gebed om verlichting met de Heilige Geest
schriftlezing
: Psalm 78: 1 – 11 (NBV21)
lied: Psalm 119: 3 en 4 ‘U dank ik, Heer, in opgetogenheid’
verkondiging
lied
: 510: 3 en 4 (Hemelhoog) ‘O mocht ik U beminnen’
de kinderen komen terug in de dienst
aandacht voor het Pinksterproject
kinderlied
: 15 (Adventskerkbundel) ‘Lees je bijbel, bid elke dag’ (Nederlands en Engels)
gedachtenis overleden gemeentelid
lied
: 961 ‘Niemand leeft voor zichzelf’
dankgebed – voorbeden – Onze Vader
inzameling van de gaven
slotlied
: 415: 1 en 2 ‘Zegen ons, Algoede’
wegzending en zegen
gezongen amen
: 415: 3 ‘Amen, amen, amen!’
uitleidend orgelspelInstructie
- Ga met de muis naar de video en klik dan op play () in het midden van de video om te starten.
- Als u dat doet voordat de dienst begint ziet u dat de tijd nog aftelt. U kunt rustig wachten totdat er beeld komt. (Ongeveer 15 minuten voor aanvang).
- Als u kort voor aanvang nog geen beeld hebt, kijk dan of u wel op play hebt geklikt.Kerkdiensten binnenkort
zo 11 jun09:30Ds. S. de Vries-Terpstra Er is twaalf plus groep tijdens deze dienst
Viering Heilig Avondmaal
zo 18 jun09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
zo 25 jun09:30Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst Er is twaalf plus groep tijdens deze dienst
Belijdenisdienst
Recente kerkdiensten
zo 4 jun09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Gezamenlijke dienst
(i.v.m. Zomerdienst
aan het meer)
zo 28 mei09:30Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Pinksteren; doopdienst
zo 21 mei09:30Ds. D.J.J. Thijs Er is koffie drinken na afloop van de dienst Er is twaalf plus groep tijdens deze dienst
uit Amsterdam