Online kerkdienst
Let op: dit is niet de eerstvolgende kerkdienst. Klik hier om naar de eerstvolgende dienst te gaan.

10:00Ds. S. de Vries-TerpstraEr is koffie drinken na afloop van de dienst Er is twaalf plus groep tijdens deze dienst
Bevestiging ambtsdragers


Orde van dienst
Afscheid, herbevestiging en bevestiging van ambtsdragers, bezoekmedewerkers en kerkrentmeester

Bevestiging:
Diakenen Peter van ’t Wout en Johan Fennema
Ouderlingen Jeroen Hoogendijk, Marianne Sneep-Vos en Peter Sneep, Tom de Vries, Gerrit-Jan de Wilde
Bezoekmedewerker Hans Bout

Herbevestiging:
Diaken Rob Wielinga

Afscheid:
Riena Westdijk (jeugdouderling), Piet de Rijk (ouderling), Jaap Sonneveld (ouderling), Frank van den Akker (bezoekmedewerker), Simon van ‘t Wout (kerkrentmeester)

Welkom en mededelingen
Psalm 81: 1, 2, 3, 4 (Jubel God ter eer)
Stil gebed, votum en groet
Lied 513 (God heeft het eerste woord)
Gebed, genadeverkondiging
Gezang 487: 1, 3 (De Heer heeft mij gezien en onverwacht)
Gesprek met de kinderen
Kinderlied 40: Samen
Kinderen naar de kindernevendienst en 12+
Gebed om de Heilige Geest: Lied 675 (Geest van hierboven)
Schriftlezing: Matteüs 5: 13-16
Lied 838: 1, 4 (O grote God die liefde zijt)
Verkondiging
Orgelspel
Lied 340b (Ik geloof in God de Vader)
Kinderen komen terug van de kindernevendienst en 12+
Afscheid ambtsdragers
Lied 981 1, 2 (Zolang er mensen zijn op aarde)
Presentatie
Opdracht
Hemelhoog 420: 1, 3, 4 (Heer, wijs mij uw weg)
Gelofte en verbintenis van ambtsdrager die zijn dienst voortzet
Belijdenis door Johan Fennema
Gelofte en verbintenis van ambtsdragers en bezoekmedewerker die nieuw aantreden
Gebeden en zegen
Aanvaarding en verwelkoming: allen staan
Voorganger: Gemeente, dit zijn uw nieuwe ouderlingen, diakenen en bezoekmedewerker. Wilt u hen in uw midden ontvangen en hen hooghouden in hun ambt en dienst?
Gemeente: Ja, van harte.

Toezingen: Lied 415: 1, 2 (aangepaste tekst)

Zegen hen, Algoede,
neem hen in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over hen en geef hen licht.
Stort, op onze bede,
in hun hart uw vrede,
en vervul hen met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.

Lied 939 (Op U alleen, mijn licht mijn kracht)

Dankgebed en voorbeden
Collecte, kinderen van de oppas komen terug
Hemelhoog 472 (Ga nu heen in vrede)
Zegen/ gezongen amen / Lied 425 (Vervuld van uw zegen)

Gelegenheid tot feliciteren/ bedanken bij het liturgisch centrum
Instructie
- Ga met de muis naar de video en klik dan op play () in het midden van de video om te starten.
- Als u dat doet voordat de dienst begint ziet u dat de tijd nog aftelt. U kunt rustig wachten totdat er beeld komt. (Ongeveer 15 minuten voor aanvang).
- Als u kort voor aanvang nog geen beeld hebt, kijk dan of u wel op play hebt geklikt.Kerkdiensten binnenkort
zo 11 jun09:30Ds. S. de Vries-Terpstra Er is twaalf plus groep tijdens deze dienst
Viering Heilig Avondmaal
zo 18 jun09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
zo 25 jun09:30Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst Er is twaalf plus groep tijdens deze dienst
Belijdenisdienst
Recente kerkdiensten
zo 4 jun09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Gezamenlijke dienst
(i.v.m. Zomerdienst
aan het meer)
zo 28 mei09:30Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Pinksteren; doopdienst
zo 21 mei09:30Ds. D.J.J. Thijs Er is koffie drinken na afloop van de dienst Er is twaalf plus groep tijdens deze dienst
uit Amsterdam