Online kerkdienst
Let op: dit is niet de eerstvolgende kerkdienst. Klik hier om naar de eerstvolgende dienst te gaan.

10:00Ds. L. van RikxoortEr is koffie drinken na afloop van de dienst
Pasen


Orde van dienst
m.m.v. Alphens Paaskoor o.l.v. Simon Stelling

vanaf ongeveer tien minuten voor aanvang van de dienst zingen we:
lied 630: 1, 2 en 4 ‘Sta op! – Een morgen ongedacht’
lied 637 ‘O vlam van Pasen, steek ons aan’
– lied 641: 1 en 4 ‘Jezus leeft en ik met Hem’

afkondigingen
intochtslied: Psalm 150a ‘Geprezen zij God’

moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
Paaskoor en gemeente: ‘Ubi caritas’ (lied 568a)
geloofsbelijdenis
lied: Psalm 68: 7 ‘God zij geprezen met ontzag’

gebed om vergeving en de opening van het Woord
Paaskoor: ‘God of mercy, God of grace’

kindermoment
kinderlied: 12 (Adventskerkbundel) / 182 (Hemelhoog) ‘Hij leeft’

lezing van het Paasevangelie: Johannes 20: 1 – 18
Paaskoor: ‘Christus resurrexit’
lied: 624 ‘Christus, onze Heer, verrees’
verkondiging
lied: 619 ‘Lof zij God in de hoogste troon’
Paaskoor: ‘Hallelujah, He’s alive’ with ‘Hallelujah, What a Savior!’

dankgebed en voorbeden
inzameling van de gaven
lied: 642: 1, 2, 4 en 8 ‘Ik zeg het allen, dat Hij leeft’
wegzending en zegen
gezongen ‘amen’ (3x)
lied: 634 ‘U zij de glorie’
orgelspel: ‘Hallelujah’ uit The Messiah (G.F. Händel)


Instructie
- Ga met de muis naar de video en klik dan op play () in het midden van de video om te starten.
- Als u dat doet voordat de dienst begint ziet u dat de tijd nog aftelt. U kunt rustig wachten totdat er beeld komt. (Ongeveer 15 minuten voor aanvang).
- Als u kort voor aanvang nog geen beeld hebt, kijk dan of u wel op play hebt geklikt.Kerkdiensten binnenkort
zo 11 jun09:30Ds. S. de Vries-Terpstra Er is twaalf plus groep tijdens deze dienst
Viering Heilig Avondmaal
zo 18 jun09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
zo 25 jun09:30Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst Er is twaalf plus groep tijdens deze dienst
Belijdenisdienst
Recente kerkdiensten
zo 4 jun09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Gezamenlijke dienst
(i.v.m. Zomerdienst
aan het meer)
zo 28 mei09:30Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Pinksteren; doopdienst
zo 21 mei09:30Ds. D.J.J. Thijs Er is koffie drinken na afloop van de dienst Er is twaalf plus groep tijdens deze dienst
uit Amsterdam