Online kerkdienst
Let op: dit is niet de eerstvolgende kerkdienst. Klik hier om naar de eerstvolgende dienst te gaan.

19:30Ds. L. van Rikxoort
Biddag voor gewas
en arbeid - Maranathakerk


Orde van dienst
orgelspel
afkondigingen (?)
intochtslied: Psalm 146: 1 en 3
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
lied: 868: 1, 3 en 4
geloofsbelijdenis (gesproken)
lied: Psalm 89: 1
gebed
schriftlezingen: Jesaja 1: 10 – 20, Johannes 14: 10 – 14 en Lucas 18: 9 – 14

lied: Psalm 40: 1, 3 en 7

verkondiging

Heidelbergse Catechismus, zondag 45, vraag en antwoord 117
Wat behoort tot een gebed dat God aangenaam is en door Hem verhoord wordt?
Ten eerste dat wij alleen de enige ware God, die Zich in zijn Woord aan ons geopenbaard heeft, van harte aanroepen om alles wat Hij ons geboden heeft te bidden.
Ten tweede dat wij onze nood en ellende grondig kennen, om ons voor het aangezicht van zijn majesteit te verootmoedigen.
Ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat Hij ons gebed, al zijn wij dat niet waard, om Christus` wil zeker verhoren wil, zoals Hij ons in zijn Woord beloofd heeft.
lied: 885
gebeden
inzameling van de gaven
slotlied: Gezang 48: 1 en 9 (Liedboek 1973)
wegzending en zegen
lied: Gezang 48: 10 (Liedboek 1973; i.p.v. gezongen ‘amen’)


Instructie
- Ga met de muis naar de video en klik dan op play () in het midden van de video om te starten.
- Als u dat doet voordat de dienst begint ziet u dat de tijd nog aftelt. U kunt rustig wachten totdat er beeld komt. (Ongeveer 15 minuten voor aanvang).
- Als u kort voor aanvang nog geen beeld hebt, kijk dan of u wel op play hebt geklikt.Kerkdiensten binnenkort
zo 24 sep09:30Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst
zo 1 okt10:00Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Jeugddienst
Recente kerkdiensten
zo 17 sep09:30Ds. S. de Vries-Terpstra
en ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Startzondag
zo 10 sep09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst Er is twaalf plus groep tijdens deze dienst
zo 3 sep09:30Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Doopdienst