Online kerkdienst
Let op: dit is niet de eerstvolgende kerkdienst. Klik hier om naar de eerstvolgende dienst te gaan.

10:00Ds. L. van RikxoortEr is koffie drinken na afloop van de dienst Er is twaalf plus groep tijdens deze dienst
Doopdienst


Orde van dienst
In deze dienst wordt de heilige doop bediend aan Jim Woensdregt,
zoon van Michael en Mandy Woensdregt – de Jong

orgelspel
afkondigingen
intochtslied: Psalm 105: 1 en 3 ‘Loof God de Heer, en laat ons blijde’
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
lied: 778 ‘O Here God, ons diepst verlangen’
onderwijzing bij de doop
terwijl Jim wordt binnengedragen zingen we lied 354: 1, 3, 4 `Jouw leven staat aan het begin`
doopgebed
klein credo: 344 ‘Wij geloven één voor één’
drie vragen aan de ouders
de kinderen komen naar het liturgisch centrum
gesprekje met de kinderen
bediening van de heilige doop
vraag aan de gemeente
we zingen Jim toe: kinderlied: 34 ‘De Here zegent jou’ (Adventskerkbundel)
de doopkaars wordt aangestoken
Jim wordt de kerk uitgedragen en de kinderen kunnen naar de kindernevendienst
dankgebed en gebed om de opening van het Woord
schriftlezingen: Genesis 6: 11 – 19 en 7: 6-7 en 15-16
1 Petrus 3: 17 – 22
lied: 350: 1, 2, 3 en 4 ‘Het water van de grote vloed’
verkondiging
lied: 358 ‘Water, water van de doop’
dankgebed en voorbeden
inzameling van de gaven
slotlied: 416: 1 en 4 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’
wegzending en zegen
gezongen ‘amen’ (3x)
orgelspel


Instructie
- Ga met de muis naar de video en klik dan op play () in het midden van de video om te starten.
- Als u dat doet voordat de dienst begint ziet u dat de tijd nog aftelt. U kunt rustig wachten totdat er beeld komt. (Ongeveer 15 minuten voor aanvang).
- Als u kort voor aanvang nog geen beeld hebt, kijk dan of u wel op play hebt geklikt.Kerkdiensten binnenkort
zo 2 apr10:00Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Palmzondag
ma 3 apr19:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Avondgebed
Maranathakerk
di 4 apr19:30Dhr. K. Pastoor Er is koffie drinken na afloop van de dienst
uit Nieuwendijk
Avondgebed
Maranathakerk
Recente kerkdiensten
zo 26 mrt10:00Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst Er is twaalf plus groep tijdens deze dienst
zo 26 mrt16:30Ds. L. van Rikxoort
Evensong
zo 19 mrt10:00Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst