Online kerkdienst
10:00Dhr. H. de VriesEr is koffie drinken na afloop van de dienst Er is twaalf plus groep tijdens deze dienst
uit Nieuw Vennep
Tweede Advent


Orde van dienst
orgelspel
afkondigingen
intochtslied: lied 439: 1,2
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
lied: 644 (Hemelhoog) Jezus, wij verhogen U (2x)
Leefregels (Ef. 4:32 – 5:20)
lied van verootmoediging: 439: 3,4
gebed om vergeving en verlichting met de Heilige Geest
woord van vergeving (1 Joh. 1:5-9)
antwoordlied: Psalm 16: 3, 4
voor de kinderen
kinderlied: 675 (Hemelhoog) ‘God heeft een plan’
schriftlezing: Lucas 1:26-38
lied: 473 ‘Er is een roos ontloken’
schriftlezing: Jesaja 55:8-13
verkondiging
lied: 119a: 1, 2, 3 en 4 ‘Uw woord omvat mijn leven’
dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader
inzameling van de gaven
slotlied: Lied 653: 1, 3 en 7 ‘U kennen, uit en tot U leven’
wegzending en zegen
gezongen ‘amen’ (3x)
orgelspel


Instructie
- Ga met de muis naar de video en klik dan op play () in het midden van de video om te starten.
- Als u dat doet voordat de dienst begint ziet u dat de tijd nog aftelt. U kunt rustig wachten totdat er beeld komt. (Ongeveer 15 minuten voor aanvang).
- Als u kort voor aanvang nog geen beeld hebt, kijk dan of u wel op play hebt geklikt.Kerkdiensten binnenkort
zo 4 dec10:00Dhr. H. de Vries Er is koffie drinken na afloop van de dienst Er is twaalf plus groep tijdens deze dienst
uit Nieuw Vennep
Tweede Advent
zo 11 dec10:00Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Derde Advent
Doopdienst
zo 11 dec18:30Ds. L. van Rikxoort
Bonifaciuskerk
Recente kerkdiensten
zo 27 nov10:00Ds. S. de Vries-Terpstra
Eerste Advent
Viering Heilig Avondmaal
zo 27 nov16:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal
zo 20 nov10:00Ds. L. van Rikxoort en
ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Laatste zondag kerkelijk jaar
Komende en recente rouwdiensten
vr 25 nov11:00Ds. Leo van Rikxoort
Rouwdienst Betsy Vos-Kooij