Online kerkdienst
Let op: dit is niet de eerstvolgende kerkdienst. Klik hier om naar de eerstvolgende dienst te gaan.

10:00Ds. S. de Vries-Terpstra
Eerste Advent
Viering Heilig Avondmaal


Orde van dienst
Welkom / mededelingen
De eerste adventskaars wordt aangestoken
Intochtslied: Ps. 25: 2, 3 (Here, maak mij uwe wegen)
Stil gebed, votum en groet
Voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal
Gebed om vergeving
Genadeverkondiging
Lied 437: 1, 2, 4, 5 (Kom tot ons, scheur de heem’len Heer)
Gebed om de heilige Geest
Gesprek met de kinderen
Kinderlied 3: Zing alle dagen een lied voor de Heer
Schriftlezing: Lucas 1: 5-25
Lied 442 (Op U mijn Heiland blijf ik hopen)
Verkondiging
Orgelspel
Lied 445: 3, 4 (Hoevele zwarte nachten)
Kinderen komen terug van de KND, aandacht voor project
Onderwijzing
Avondmaalscollecte, terwijl we zingen: Lied 440: 1, 2 (Ga, stillen in den lande)
Gebed, besloten met gezamenlijk Onze Vader
Lied 340b (Apostolische geloofsbelijdenis)
Nodiging
Gemeenschap van brood en wijn
Dankzegging na de maaltijd: Lied 440:3
Collecte
Hemelhoog 145: 1, 3, 5 (O kom, o kom, Immanuël)
Zegen / gezongen amenInstructie
- Ga met de muis naar de video en klik dan op play () in het midden van de video om te starten.
- Als u dat doet voordat de dienst begint ziet u dat de tijd nog aftelt. U kunt rustig wachten totdat er beeld komt. (Ongeveer 15 minuten voor aanvang).
- Als u kort voor aanvang nog geen beeld hebt, kijk dan of u wel op play hebt geklikt.Kerkdiensten binnenkort
zo 2 jun09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Gezamenlijke dienst met
Maranathakerk, Lichtkring,
PG Zwammerdam
zo 9 jun09:30Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst Er is twaalf plus groep tijdens deze dienst
zo 16 jun09:30Ds. L. van Rikxoort
Viering Heilig Avondmaal
Recente kerkdiensten
zo 26 mei09:30Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst
zo 19 mei09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Pinksteren
zo 12 mei09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst Er is twaalf plus groep tijdens deze dienst