Online kerkdienst
Let op: dit is niet de eerstvolgende kerkdienst. Klik hier om naar de eerstvolgende dienst te gaan.

10:00Ds. S. de Vries-Terpstra
Eerste Advent
Viering Heilig Avondmaal


Orde van dienst
Welkom / mededelingen
De eerste adventskaars wordt aangestoken
Intochtslied: Ps. 25: 2, 3 (Here, maak mij uwe wegen)
Stil gebed, votum en groet
Voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal
Gebed om vergeving
Genadeverkondiging
Lied 437: 1, 2, 4, 5 (Kom tot ons, scheur de heem’len Heer)
Gebed om de heilige Geest
Gesprek met de kinderen
Kinderlied 3: Zing alle dagen een lied voor de Heer
Schriftlezing: Lucas 1: 5-25
Lied 442 (Op U mijn Heiland blijf ik hopen)
Verkondiging
Orgelspel
Lied 445: 3, 4 (Hoevele zwarte nachten)
Kinderen komen terug van de KND, aandacht voor project
Onderwijzing
Avondmaalscollecte, terwijl we zingen: Lied 440: 1, 2 (Ga, stillen in den lande)
Gebed, besloten met gezamenlijk Onze Vader
Lied 340b (Apostolische geloofsbelijdenis)
Nodiging
Gemeenschap van brood en wijn
Dankzegging na de maaltijd: Lied 440:3
Collecte
Hemelhoog 145: 1, 3, 5 (O kom, o kom, Immanuël)
Zegen / gezongen amenInstructie
- Ga met de muis naar de video en klik dan op play () in het midden van de video om te starten.
- Als u dat doet voordat de dienst begint ziet u dat de tijd nog aftelt. U kunt rustig wachten totdat er beeld komt. (Ongeveer 15 minuten voor aanvang).
- Als u kort voor aanvang nog geen beeld hebt, kijk dan of u wel op play hebt geklikt.Kerkdiensten binnenkort
zo 4 dec10:00Dhr. H. de Vries Er is koffie drinken na afloop van de dienst Er is twaalf plus groep tijdens deze dienst
uit Nieuw Vennep
Tweede Advent
zo 11 dec10:00Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Derde Advent
Doopdienst
zo 11 dec18:30Ds. L. van Rikxoort
Bonifaciuskerk
Recente kerkdiensten
zo 27 nov10:00Ds. S. de Vries-Terpstra
Eerste Advent
Viering Heilig Avondmaal
zo 27 nov16:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal
zo 20 nov10:00Ds. L. van Rikxoort en
ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Laatste zondag kerkelijk jaar
Komende en recente rouwdiensten
vr 25 nov11:00Ds. Leo van Rikxoort
Rouwdienst Betsy Vos-Kooij