Online kerkdienst
Let op: dit is niet de eerstvolgende kerkdienst. Klik hier om naar de eerstvolgende dienst te gaan.

16:30Ds. L. van Rikxoort
Viering Heilig Avondmaal


Orde van dienst
orgelspel
afkondigingen
intochtslied: Psalm 45: 1, 3 en 4 (De Nieuwe Psalmberijming; melodie psalm 32!) ‘Met dit gedicht wil ik de koning loven’
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
voorbereiding op de viering van het avondmaal
lied van verootmoediging: Psalm 25: 2 ‘Here, maak mij uwe wegen’
gebed
genadeverkondiging
lied: Psalm 25: 10 ‘Mogen mij toch steeds behoeden’
schriftlezing: Openbaring 19: 1 – 10
lied: Psalm 135: 1, 3 en 10 ‘Halleluja! Loof de Heer’
verkondiging
lied: 588: 1 (Hemelhoog) ‘Halleluja! Lof zij het Lam’
geloofsbelijdenis (gesproken)
lied: 588: 2 (Hemelhoog) ‘ Aanbidt de Vader in het woord!’
onderwijzing bij het avondmaal
avondmaalscollecte, terwijl wij zingen: 755 ‘Toch overwint eens de genade’
gebed, te besluiten met het Onze Vader
nodiging
gemeenschap van brood en wijn (onder orgelspel)
dankzegging na de maaltijd
inzameling van de gaven
slotlied: Psalm 89: 7 ‘Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt’
wegzending en zegen
gezongen ‘amen’ (3x)
orgelspel


Instructie
- Ga met de muis naar de video en klik dan op play () in het midden van de video om te starten.
- Als u dat doet voordat de dienst begint ziet u dat de tijd nog aftelt. U kunt rustig wachten totdat er beeld komt. (Ongeveer 15 minuten voor aanvang).
- Als u kort voor aanvang nog geen beeld hebt, kijk dan of u wel op play hebt geklikt.Kerkdiensten binnenkort
zo 4 dec10:00Dhr. H. de Vries Er is koffie drinken na afloop van de dienst Er is twaalf plus groep tijdens deze dienst
uit Nieuw Vennep
Tweede Advent
zo 11 dec10:00Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Derde Advent
Doopdienst
zo 11 dec18:30Ds. L. van Rikxoort
Bonifaciuskerk
Recente kerkdiensten
zo 27 nov10:00Ds. S. de Vries-Terpstra
Eerste Advent
Viering Heilig Avondmaal
zo 27 nov16:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal
zo 20 nov10:00Ds. L. van Rikxoort en
ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Laatste zondag kerkelijk jaar
Komende en recente rouwdiensten
vr 25 nov11:00Ds. Leo van Rikxoort
Rouwdienst Betsy Vos-Kooij