Online kerkdienst
Let op: dit is niet de eerstvolgende kerkdienst. Klik hier om naar de eerstvolgende dienst te gaan.

10:00Ds. L. van Rikxoort
Viering Heilig Avondmaal


Orde van dienst
orgelspel
afkondigingen
intochtslied: Psalm 146: 1, 3 en 8 (oude berijming; melodie Joh. de Heer) ‘Prijs den Heer met blijde galmen’

Prijs den HEER met blijde galmen;
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
`k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
Vrolijk wijden aan Zijn lof;
`k Zal, zo lang ik `t licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.
Hem verhogen in mijn lied.

Zalig hij, die in dit leven
Jacobs God ter hulpe heeft;
Hij, die door den nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop, in `t hachlijkst lot,
Vestigt op den HEER, zijn God.
Vestigt op den HEER, zijn God.

‘t Is de HEER van alle heren,
Sions God, geducht in macht,
Die voor eeuwig zal regeren
Van geslachte tot geslacht.
Sion, zing uw God ter eer!
Prijs Zijn grootheid; loof den HEER.
Prijs Zijn grootheid; loof den HEER.

moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
voorbereiding op de viering van het avondmaal: gebed om vergeving
woord van Gods genade
lied: 376: 1 ‘Ziel, mijn ziel, aanvaard uw luister’
leefregel: Romeinen 12: 9 – 18 en 21
lied: 376: 5 ‘Jezus, oorsprong van mijn leven’
gebed om verlichting met de Heilige Geest
voor de kinderen
lezing van het evangelie: Lucas 14: 15 – 24
lied: Psalm 67: 1 en 2 ‘God zij ons gunstig en genadig’
verkondiging
we belijden zingend ons geloof met lied 344 ‘Wij geloven één voor één’
(kinderen komen terug in de kerk)
onderwijzing bij het avondmaal
inzameling van de gaven en toebereiding van de tafel, terwijl wij zingen: lied 975: 1 en 4 ‘Jezus roept hier mensen samen’
gebed
gezongen ‘Onze Vader’(kinderlied), nr. 13 Adventskerkbundel ‘Onze Vader’
nodiging
gemeenschap van brood en wijn (onder orgelspel)
dankzegging na de maaltijd
slotlied: 412: 3 ‘U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon!’
zegen
gezongen ‘amen’ (3x)
orgelspel


Instructie
- Ga met de muis naar de video en klik dan op play () in het midden van de video om te starten.
- Als u dat doet voordat de dienst begint ziet u dat de tijd nog aftelt. U kunt rustig wachten totdat er beeld komt. (Ongeveer 15 minuten voor aanvang).
- Als u kort voor aanvang nog geen beeld hebt, kijk dan of u wel op play hebt geklikt.Kerkdiensten binnenkort
zo 5 feb10:00Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
zo 12 feb10:00Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Jeugddienst
zo 19 feb10:00Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst Er is twaalf plus groep tijdens deze dienst
Doopdienst
Recente kerkdiensten
zo 29 jan10:00Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst Er is twaalf plus groep tijdens deze dienst
zo 29 jan16:30Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Zangdienst
zo 22 jan10:00Ds. L. van Rikxoort
Viering Heilig Avondmaal