Online kerkdienst
Let op: dit is niet de eerstvolgende kerkdienst. Klik hier om naar de eerstvolgende dienst te gaan.

09:30Ds. S. de Vries-TerpstraEr is koffie drinken na afloop van de dienst
Doopdienst


Orde van dienst
Welkom en mededelingen
Psalm 139 1, 8 (Heer, die mij ziet zoals ik ben)
Stil gebed, votum en groet
Lied 961 (Niemand leeft voor zichzelf)
Gebed
Hemelhoog 503 (God kent jou)
Tom en Dominique worden de kerk binnengedragen
Presentatie
Onderwijzing
Doopgebed
Belijdenis en geloften
Gezongen geloofsbelijdenis: Hemelhoog 370 (‘k Geloof in God)
Doopvragen aan de ouders
Kinderlied: Hemelhoog 247 (God, die alles maakte)
Doop
Verwelkoming
Vraag aan gemeente: (tekst op beamer)
Gemeente, wilt u Tom van Gelder en Dominique Elise Bos, die vandaag gedoopt zijn, dragen in uw gebeden, opnemen in uw midden, naar uw vermogen helpen groeien in geloof en voorgaan op de weg van het koninkrijk van God? Wat is daarop uw antwoord?
Antwoord: Ja
Toezingen: Hemelhoog 61:1 (De Here zegent jou)
Aansteken van de doopkaarsen
Kinderen naar de kindernevendienst
Gebed om de heilige Geest
Lezing uit 1 Kor. 13: 8-13
Lied 913: 1, 2 (Wat de toekomst brengen moge)
Verkondiging
Orgelspel
Hemelhoog 321: 1, 2, 4 (Wees mijn verlangen)
Kinderen komen terug van de kindernevendienst
Gebeden (besloten met gezamenlijk gebeden Onze Vader)
Gaven (Kinderen komen terug van de oppas)
Hemelhoog 393: 1, 3 (Gij die gelooft, verheugt u samen)
Zegen/ gezongen amen


Instructie
- Ga met de muis naar de video en klik dan op play () in het midden van de video om te starten.
- Als u dat doet voordat de dienst begint ziet u dat de tijd nog aftelt. U kunt rustig wachten totdat er beeld komt. (Ongeveer 15 minuten voor aanvang).
- Als u kort voor aanvang nog geen beeld hebt, kijk dan of u wel op play hebt geklikt.Kerkdiensten binnenkort
zo 1 okt10:00Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Jeugddienst
zo 8 okt10:00Ds. S. de Vries-Terpstra Er is twaalf plus groep tijdens deze dienst
Viering Heilig Avondmaal
zo 15 okt10:00Ds. K.W. de Jong Er is koffie drinken na afloop van de dienst
uit Woerden
Recente kerkdiensten
zo 24 sep09:30Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst
zo 17 sep09:30Ds. S. de Vries-Terpstra
en ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Startzondag
zo 10 sep09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst Er is twaalf plus groep tijdens deze dienst
Komende en recente rouwdiensten
do 28 sep13:00Ds. Leo van Rikxoort
Rouwdienst Dina Maria Verweij - Kooij