Online kerkdienst
Let op: dit is niet de eerstvolgende kerkdienst. Klik hier om naar de eerstvolgende dienst te gaan.

09:30Ds. L. van Rikxoort


Orde van dienst
orgelspel
afkondigingen
intochtslied: Psalm 145: 1 en 3 ‘O Heer, mijn God, Gij koning van ‘t heelal’
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
lied: Psalm 19: 1 ‘De hemel roemt de Heer, het firmament geeft eer’
leefregel
lied: Psalm 19: 3 ‘Volmaakt is ‘s Heren wet, die ons verkwikt en redt’
gebed om vergeving en verlichting met de Heilige Geest
kinderlied: 247 (Hemelhoog) ‘God die alles maakte’
kindermoment
schriftlezing: Matteüs 13: 1- 9 en 19 – 23
lied: Gezang 50: 5 en 6 (Liedboek 1973) ‘Bewaar mij, dat uw heilig woord’
verkondiging
lied: 764: ‘Een zaaier ging uit om te zaaien’
dankgebed – voorbeden – Onze Vader
inzameling van de gaven
slotlied: 978: 1, 3 en 4 ‘Aan U behoort, o Heer der heren’
wegzending en zegen
gezongen ‘amen’ (3x)
orgelspel


Instructie
- Ga met de muis naar de video en klik dan op play () in het midden van de video om te starten.
- Als u dat doet voordat de dienst begint ziet u dat de tijd nog aftelt. U kunt rustig wachten totdat er beeld komt. (Ongeveer 15 minuten voor aanvang).
- Als u kort voor aanvang nog geen beeld hebt, kijk dan of u wel op play hebt geklikt.Kerkdiensten binnenkort
zo 21 aug09:30Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst Er is twaalf plus groep tijdens deze dienst
zo 28 aug09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Recente kerkdiensten
zo 14 aug09:30Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Doopdienst
zo 7 aug09:30Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst
zo 31 jul09:30Mw. J. Sneep-Oorbeek Er is koffie drinken na afloop van de dienst
uit Woerden