Online kerkdienst
Let op: dit is niet de eerstvolgende kerkdienst. Klik hier om naar de eerstvolgende dienst te gaan.

09:30Ds. L. van RikxoortEr is koffie drinken na afloop van de dienst


Orde van dienst
orgelspel
afkondigingen
intochtslied: Psalm 72: 1 en 4 ‘Geef, Heer, de koning uwe rechten’
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
introductie
lied: 1005: 1 en 5 ‘Zoekend naar licht hier in het duister’
leefregel
lied: Psalm 19: 4 (De Nieuwe Psalmberijming) ‘Ontzag voor God is rein’
gebed om vergeving en verlichting met de Heilige Geest
kinderlied: KL 37 ‘Iedereen is anders’
de kinderen komen naar voren
we kijken met de kinderen naar een filmpje vanuit Oeganda
gesprekje met de kinderen
de kinderen gaan naar de kindernevendienst
schriftlezing: Lucas 10: 25 – 37 (door Maya en Martine)
lied: 320: 2, 3 en 4 ‘Bemin uw Heer te allen tijd’
verkondiging
lied: 708: 1, 3, 4 en 6 (Hemelhoog) ‘Toen ik naar mijn naaste zocht’
de World Servantsgroep komt naar voren
zegen
de gemeente zingt de groep toe: 423: 2 ‘Voor wie ons lief zijn vragen wij God’
filmpje
Rob Wielinga spreekt de groep toe
dankgebed, voorbeden, Onze Vader
inzameling van de gaven
slotlied: 423: 1 en 3 ‘Nu wij uiteengaan vragen wij God’
wegzending en zegen
gezongen ‘amen’ (3x)
orgelspel


Instructie
- Ga met de muis naar de video en klik dan op play () in het midden van de video om te starten.
- Als u dat doet voordat de dienst begint ziet u dat de tijd nog aftelt. U kunt rustig wachten totdat er beeld komt. (Ongeveer 15 minuten voor aanvang).
- Als u kort voor aanvang nog geen beeld hebt, kijk dan of u wel op play hebt geklikt.Kerkdiensten binnenkort
zo 21 aug09:30Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst Er is twaalf plus groep tijdens deze dienst
zo 28 aug09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Recente kerkdiensten
zo 14 aug09:30Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Doopdienst
zo 7 aug09:30Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst
zo 31 jul09:30Mw. J. Sneep-Oorbeek Er is koffie drinken na afloop van de dienst
uit Woerden