Online kerkdienst
Let op: dit is niet de eerstvolgende kerkdienst. Klik hier om naar de eerstvolgende dienst te gaan.

16:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal


Orde van dienst
Welkom en mededelingen
Psalm 121: 1, 2 (Ik sla mijn ogen op en zie)
Stil gebed, votum en groet
Zingen: Er is een God die hoort
Voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal
Verootmoedigingsgebed
Genadeverkondiging
Lied 412: 1, 4 (Wij loven U, o God)
Gebed om de heilige Geest
Lezen: Marcus 6: 6b-13
Lied 835: 1, 3 (Jezus, ga ons voor)
Verkondiging
Orgelspel
Lied 340b (Apostolische geloofsbelijdenis)
Avondmaalscollecte
Onderwijzing
Gezang 360: 1, 2 (Heer, wij komen vol verlangen)
Gebed, besloten met gezamenlijk Onze Vader
Nodiging
Gemeenschap van brood en wijn
Dankzegging na de maaltijd
Collecte
Slotlied: Lied 418: 1, 2 (God, schenk ons de kracht)
Zegen / gezongen amen


Instructie
- Ga met de muis naar de video en klik dan op play () in het midden van de video om te starten.
- Als u dat doet voordat de dienst begint ziet u dat de tijd nog aftelt. U kunt rustig wachten totdat er beeld komt. (Ongeveer 15 minuten voor aanvang).
- Als u kort voor aanvang nog geen beeld hebt, kijk dan of u wel op play hebt geklikt.Kerkdiensten binnenkort
zo 10 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
zo 17 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
zo 24 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Recente kerkdiensten
zo 3 jul09:30Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Afscheid Kindernevendienst
zo 26 jun09:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal
zo 26 jun16:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal