Online kerkdienst
Let op: dit is niet de eerstvolgende kerkdienst. Klik hier om naar de eerstvolgende dienst te gaan.

09:30Ds. L. van RikxoortEr is koffie drinken na afloop van de dienst Er is twaalf plus groep tijdens deze dienst
Belijdenisdienst


Orde van dienst
In deze dienst legt Elizabeth (Marlies) Oskamp – Dool belijdenis af van het geloof.

orgelspel
afkondigingen
intochtslied: Psalm 149: 1 en 2 ‘Halleluja! laat opgetogen’
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
kinderlied: 554: 1, 2, 6 en 7 (Hemelhoog) ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’
leefregel: Romeinen 12: 9 – 21
lied van verootmoediging: Psalm 139: 14 ‘Doorgrond, o God, mijn hart’
gebed om vergeving en verlichting met de Heilige Geest
voor de kinderen
de kinderen gaan naar de kindernevendienst
schriftlezing: Efeziërs 4: 17 – 5: 2
lied (New Adventure en allen): 629 (Hemelhoog) ‘De kracht van uw liefde’
verkondiging ‘Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die Hij liefheeft’
lied: 885 ‘Groot is uw trouw, o Heer’
de kinderen komen terug in de kerk
openbare belijdenis van het geloof
– presentatie
– onderwijzing
– gezongen geloofsbelijdenis (lied 340b)
– drie vragen aan Marlies
– het antwoord van Marlies
– handoplegging
– de gemeente zingt Marlies toe: lied 415: 1 en 2 (licht gewijzigd):

Zegen haar, Algoede,
neem haar in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over haar en geef haar licht.

Stort, op onze bede,
in haar hart uw vrede,
en vervul haar met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.


– verwelkoming
New Adventure zingt: ‘Lopen op het water’ (Opwekking 789)
dankgebed – voorbeden – Onze Vader
inzameling van de gaven
slotlied: 345 ‘Gij hebt uw woord gegeven’
wegzending en zegen
lied: 415: 3 ‘Amen, amen, amen!’


Instructie
- Ga met de muis naar de video en klik dan op play () in het midden van de video om te starten.
- Als u dat doet voordat de dienst begint ziet u dat de tijd nog aftelt. U kunt rustig wachten totdat er beeld komt. (Ongeveer 15 minuten voor aanvang).
- Als u kort voor aanvang nog geen beeld hebt, kijk dan of u wel op play hebt geklikt.Kerkdiensten binnenkort
zo 10 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
zo 17 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
zo 24 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Recente kerkdiensten
zo 3 jul09:30Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Afscheid Kindernevendienst
zo 26 jun09:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal
zo 26 jun16:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal