Online kerkdienst
Let op: dit is niet de eerstvolgende kerkdienst. Klik hier om naar de eerstvolgende dienst te gaan.

10:00Ds. W. Koerselman
uit Woerden


Orde van dienst
(Mededelingen kerkenraad)
Psalm 66: 1, 2 (psalm van de zondag) ‘Breek, aarde uit in jubelzangen…’
Stilte
Votum en groet
Psalm 66: 3
Gebed om ontferming
Bij wijze van glorialied Lied 286 ‘Waar de mensen dwalen in het donker..’
Moment voor de kinderen
Kl. 40 ‘Samen’
Gebed bij de opening van het Woord
Lezing OT Deut. 4: 11-20 (NBV21)
11Op die dag naderde u de voet van de berg, waaruit vuur hemelhoog opvlamde, te midden van duisternis en donkere wolken. 12Toen sprak de HEER tot u vanuit het vuur. U hoorde een stem spreken, maar een gedaante zag u niet; er was alleen die stem. 13
Hij maakte u de regels van het verbond bekend, de tien geboden. Hij schreef ze op twee stenen platen en eiste dat u zich eraan zou houden. 14Mij droeg de HEER toen op om u de wetten en regels te leren die u moet nakomen in het land aan de overkant, dat u in bezit zult nemen. 15Maar aangezien u geen gedaante hebt gezien toen de HEER u op de Horeb vanuit het vuur toesprak, moet u zich zorgvuldig in acht nemen: 16misdraag u niet door een godenbeeld te maken, een afbeelding van welk wezen dan ook, man of vrouw, 17of van een dier dat op het land leeft of van de vogels in de lucht, 18van kruipende dieren of van vissen in het water onder de aarde. 19En als u omhoogkijkt en de zon, de maan en de sterren ziet, al die lichten aan de hemel, laat u er dan niet toe verleiden daarvoor neer te knielen en te vereren wat de HEER, uw God, voor de andere volken op aarde heeft bestemd. 20Want u bent door de HEER uitgekozen en uit de smeltoven van Egypte weggehaald om Hem als zijn eigen volk toe te behoren, zoals nu het geval is.
Lied 317: 1, 2 ‘Grote God, Gij hebt het zwijgen…’
Lezing NT 1 Johannes 1: 1-4 (HSV)
1Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen,
wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens
2– want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien, en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard – 3wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt; en deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus.
4En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt.
Lied 317: 3
Prediking over 1 Johannes 1: 1-4
Gezang 476: 1, 2, 3, 5 ‘Eeuwig Woord, U willen wij bezingen…’
Dienst der gebeden
Aankondiging inzameling der gaven
Lied 315: 1, 3 ‘Heb dank, o God van alle leven,…’
Zegen met 3x gezongen ‘Amen’


Instructie
- Ga met de muis naar de video en klik dan op play () in het midden van de video om te starten.
- Als u dat doet voordat de dienst begint ziet u dat de tijd nog aftelt. U kunt rustig wachten totdat er beeld komt. (Ongeveer 15 minuten voor aanvang).
- Als u kort voor aanvang nog geen beeld hebt, kijk dan of u wel op play hebt geklikt.Kerkdiensten binnenkort
zo 10 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
zo 17 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
zo 24 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Recente kerkdiensten
zo 3 jul09:30Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Afscheid Kindernevendienst
zo 26 jun09:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal
zo 26 jun16:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal