Online kerkdienst
Let op: dit is niet de eerstvolgende kerkdienst. Klik hier om naar de eerstvolgende dienst te gaan.

10:00Ds. L. van Rikxoort
Derde Advent - Doopdienst


Orde van dienst
orgelspel
afkondigingen
intochtslied: Psalm 57: 1 en 5 (De Nieuwe Psalmberijming) ‘Genade, God, genade nu ik zucht’
aansteken van de derde adventskaars door…
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
kinderlied: nr. 16 (Adventskerkbundel) ‘Klein, klein kindje’
doopformulier
terwijl Julie wordt binnengedragen zingen we: Psalm 105: 1 en 3 ‘Loof God de Heer, en laat ons blijde’
doopgebed
klein credo: lied 344 ‘Wij geloven één voor één’
drie vragen aan de doopouders
de kinderen komen naar het liturgisch centrum

bediening van de heilige doop

vraag voor de gemeente
Gemeente,
wilt u dit kind,
Julie Sneep,
dat gedoopt is,
dragen in uw gebeden,
opnemen in uw midden
en naar uw vermogen
helpen groeien in geloof
en voorgaan in het volgen van Jezus Christus?


antwoord van de gemeente: JA!
Lied: 363 ‘Dat ‘s Heren zegen op u daal’
de doopkaars wordt aangestoken
Julie wordt de kerk uitgedragen en de kinderen kunnen naar de kindernevendienst
dankgebed en gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Ruth 3
lied: 157a: 1 en 4 ‘Mijn ziel maakt groot de Heer’
verkondiging
muziek: deel uit Impromptu no. 4 van Franz Schubert (1797-1828)
aandacht voor het adventsproject van de kindernevendienst
dankgebed en voorbeden, te besluiten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader
aandacht voor de collecten
slotlied: 444: 1, 4 en 5 ‘Nu daagt het in het oosten’
wegzending en zegen
gezongen ‘amen’ (3x)
orgelspel


Instructie
- Ga met de muis naar de video en klik dan op play () in het midden van de video om te starten.
- Als u dat doet voordat de dienst begint ziet u dat de tijd nog aftelt. U kunt rustig wachten totdat er beeld komt. (Ongeveer 15 minuten voor aanvang).
- Als u kort voor aanvang nog geen beeld hebt, kijk dan of u wel op play hebt geklikt.Kerkdiensten binnenkort
zo 10 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
zo 17 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
zo 24 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Recente kerkdiensten
zo 3 jul09:30Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Afscheid Kindernevendienst
zo 26 jun09:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal
zo 26 jun16:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal