Online kerkdienst
zo 28 nov16:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Eerste Advent
Viering Heilig Avondmaal
Orde van dienst
Welkom / mededelingen
Intochtslied: Ps. 25: 1, 2, 3
Stil gebed, votum en groet
Voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal
Gebed om vergeving
Genadeverkondiging
Woord voor onderweg 2 Petrus 1:16-19
Lied 919: 1, 3, 4 (Gij die alle sterren houdt)
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Ruth 1
Lied 1005: 1, 3, 5 (Zoekend naar licht)
Verkondiging
Orgelspel
Lied 340b (Apostolische geloofsbelijdenis)
Onderwijzing
Lied 442 (Op U mijn Heiland blijf ik hopen)
Gebed, besloten met gezamenlijk Onze Vader
Gemeenschap van brood en wijn
Dankzegging na de maaltijd
Hemelhoog 145: 1, 3, 5 (O kom, o kom, Immanuël)
Zegen / gezongen amen


Instructie
- Ga met de muis naar de video en klik dan op play () in het midden van de video om te starten.
- Als u dat doet voordat de dienst begint ziet u dat de tijd nog aftelt. U kunt rustig wachten totdat er beeld komt. (Ongeveer 15 minuten voor aanvang).
- Als u kort voor aanvang nog geen beeld hebt, kijk dan of u wel op play hebt geklikt.Recente kerkdiensten
zo 21 nov10:00Ds. S. de Vries-Terpstra
Laatste zondag van
het kerkelijk jaar
zo 21 nov16:30Ds. L. van Rikxoort
Orgelvesper
zo 14 nov10:00Ds. P. Schalk
uit Rijswijk
Komende en recente rouwdiensten
vr 19 nov13:30Ds. Leo van Rikxoort
Rouwdienst Corstiaan Bos