Online kerkdienst
Let op: dit is niet de eerstvolgende kerkdienst. Klik hier om naar de eerstvolgende dienst te gaan.

10:00Ds. S. de Vries-Terpstra
Laatste zondag van
het kerkelijk jaar


Orde van dienst
m.m.v. Martine Straesser

Orgelspel voor de dienst: J.S. Bach: Fantasia c-moll BWV 537 en koraalvoorspel Jesu meine Freude
Welkom, mededelingen
Psalm 90a: 1, 3, 5, 6 (O God die droeg ons voorgeslacht)
Stil gebed, votum en groet
Gebed
Zingen: Lied 281: 1, 2, 6, 9, 10 (Wij zoeken hier uw aangezicht)
Kinderlied 12 (Met mijn handen samen) /
kinderen naar de nevendienst
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Hebreeën 11: 1-16
Zingen: Lied 727: 1, 2, 3, 4 (Voor alle heiligen in de heerlijkheid)

Verkondiging

Zingen: Onze namen staan geschreven (Melodie lied 730, Heer herinner U de namen)
Zang: Symfonie nr. 2: Urlicht (Mahler)
Gedenken
Noemen van de namen, telkens zingen: Lied 961 (Niemand leeft voor zichzelf)
Zang: Pie Jesu (Duruflé)
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte
Zingen: Ga maar gerust (Het liefste lied van overzee deel 2, lied 15)
Zegen / gezongen amen
Orgelspel: Fuga c-moll BWV 537

Onze namen staan geschreven
Onze namen staan geschreven
in de holte van uw hand
als een teken dat ons leven
in U, Heer, is ingeplant.
Steeds als Gij uw handen opent
zien Uw ogen ons weer aan
en gedenkt Gij uw belofte:
een volkomen nieuw bestaan.

Laat ons in de stilte groeien
totdat op de jongste dag
onze namen openbloeien
op uw goddelijk gezag.
Dan gebeurt wat wij nu dromen
dat wij in uw louter licht
tot U nader mogen komen
aangezicht tot aangezicht.

Ga maar gerust
Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan.
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht.
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan.
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht.
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.
Ik ben de wind waardoor je ademhaalt.

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan.
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt.
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen.
Ik ben de dag, die schemert in je droom.

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan.
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben Ik de hand, die al je tranen wist.


Instructie
- Ga met de muis naar de video en klik dan op play () in het midden van de video om te starten.
- Als u dat doet voordat de dienst begint ziet u dat de tijd nog aftelt. U kunt rustig wachten totdat er beeld komt. (Ongeveer 15 minuten voor aanvang).
- Als u kort voor aanvang nog geen beeld hebt, kijk dan of u wel op play hebt geklikt.Kerkdiensten binnenkort
zo 10 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
zo 17 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
zo 24 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Recente kerkdiensten
zo 3 jul09:30Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Afscheid Kindernevendienst
zo 26 jun09:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal
zo 26 jun16:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal