Online kerkdienst
Let op: dit is niet de eerstvolgende kerkdienst. Klik hier om naar de eerstvolgende dienst te gaan.

10:00Ds. L. van Rikxoort


Orde van dienst
orgelspel
afkondigingen
intochtslied: Psalm 34: 1 en 2 (De Nieuwe Psalmberijming) ‘Er gaat geen dag voorbij’
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-34
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
aanvangstekst: Psalm 13: 4 Zie mij, antwoord mij, HEER, mijn God!
Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodsslaap wegzink.
lied: 825: 1 en 4 ‘De wereld is van Hem vervuld’
de tien woorden als geloofsbelijdenis
lied: 304 ‘Zing van de Vader die in den beginne’
gebed om vergeving en verlichting met de Heilige Geest
kinderlied: 15 (Adventskerkbundel) ‘Lees je Bijbel, bid elke dag’
voor de kinderen (gaan daarna naar de kindernevendienst)
schriftlezingen: Jesaja 59: 9-19 (NBV21) en Marcus 10: 46-52 (NBV21)
lied: Psalm 146: 3 en 4 ‘Heil wien Jakobs God wil bijstaan’
verkondiging ‘Een kwartje voor Bartje’
lied: 221 ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’
dankgebed – voorbeden – Onze Vader
aandacht voor de collecten
slotlied: 863: 1, 2, 3 en 5 ‘Nu laat ons God de Here’
wegzending en zegen
gezongen ‘amen’ (3x)


Instructie
- Ga met de muis naar de video en klik dan op play () in het midden van de video om te starten.
- Als u dat doet voordat de dienst begint ziet u dat de tijd nog aftelt. U kunt rustig wachten totdat er beeld komt. (Ongeveer 15 minuten voor aanvang).
- Als u kort voor aanvang nog geen beeld hebt, kijk dan of u wel op play hebt geklikt.Kerkdiensten binnenkort
zo 10 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
zo 17 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
zo 24 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Recente kerkdiensten
zo 3 jul09:30Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Afscheid Kindernevendienst
zo 26 jun09:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal
zo 26 jun16:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal