Online kerkdienst
Let op: dit is niet de eerstvolgende kerkdienst. Klik hier om naar de eerstvolgende dienst te gaan.

09:30Ds. L. van Rikxoort
Doopdienst


Orde van dienst
orgelspel
afkondigingen
intochtslied: Psalm 92: 1 en 2 ‘Waarlijk, dit is rechtvaardig dat men de HERE prijst’
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
kinderlied: 35 (Liedbundel Adventskerk) ‘Kijk es’
we luisteren naar het doopformulier
terwijl Emilia wordt binnengedragen zingen we: Psalm 105: 1 en 3 ‘Loof God de Heer, en laat ons blijde’
doopgebed
gezongen geloofsbelijdenis: 344 ‘Wij geloven één voor één’
drie vragen aan de doopouders
de kinderen komen naar het liturgisch centrum

bediening van de heilige doop

vraag voor de gemeente:
Gemeente,
wilt u dit kind,
Emilia Luijendijk,
dat gedoopt is,
dragen in uw gebeden,
opnemen in uw midden
en naar uw vermogen
helpen groeien in geloof
en voorgaan in het volgen van Jezus Christus?


antwoord van de gemeente: JA!
lied: 363

de doopkaars wordt aangestoken
Emilia wordt de kerk uitgedragen en de kinderen kunnen naar de kindernevendienst
dankgebed en gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Jesaja 43: 1-7

lied: 513 ‘God heeft het eerste woord’
verkondiging
lied: 781 ‘Kind van God gegeven’
dankgebed, voorbeden, Onze Vader
slotlied: Psalm 146: 1 en 3 ‘Zing, mijn ziel, voor God uw Here’
wegzending en zegen
orgelspel


Instructie
- Ga met de muis naar de video en klik dan op play () in het midden van de video om te starten.
- Als u dat doet voordat de dienst begint ziet u dat de tijd nog aftelt. U kunt rustig wachten totdat er beeld komt. (Ongeveer 15 minuten voor aanvang).
- Als u kort voor aanvang nog geen beeld hebt, kijk dan of u wel op play hebt geklikt.Kerkdiensten binnenkort
zo 3 jul09:30Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Afscheid Kindernevendienst
zo 10 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
zo 17 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Recente kerkdiensten
zo 26 jun09:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal
zo 26 jun16:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal
zo 19 jun09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst Er is twaalf plus groep tijdens deze dienst
Belijdenisdienst