Online kerkdienst
Let op: dit is niet de eerstvolgende kerkdienst. Klik hier om naar de eerstvolgende dienst te gaan.

09:30Mw. J. Sneep-Oorbeek
uit Woerden


Orde van dienst
VOORBEREIDING

Orgelspel
Binnenkomst voorganger en ambtsdrager(s)

Welkom door ouderling van dienst

Aanvangslied: lied 280 vers 1 , 2 ,3, 4 (De vreugde voert ons naar dit huis) - gezongen door zanggroep

Stilte


Bemoediging en groet

Vervolg aanvangslied: lied 280 vers 5,6,7 ( zal dit een huis, een plaats zijn, waar)
gezongen door allen

Verootmoediging

Woord van genade

Zingen: psalm 32 vers 1 en 2 ( heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven)
gezongen door zanggroep

Woorden voor onderweg

Zingen: psalm 32 vers 3 en 4 ( Gij zijt , o Heer, mijn schuilplaats en mijn haven)
gezongen door allen

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de heilige Geest


Zingen kinderlied: lied 4 uit de eigen liedbundel: “Maak een vrolijk geluid voor de Heer”
gezongen door de zanggroep en aanwezige kinderen

1e Schriftlezing: Deuteronomium 10 vers 12-22


Lied: psalm 15 vers 1 en 2 (Wie zult Gij noden in uw tent) –
gezongen door zanggroep

2e Schriftlezing: Marcus 7 vers 1-23

Lied: 834 vers 1,2,3 ( vernieuw Gij mij, o eeuwig licht)-
gezongen door zanggroep

Verkondiging

Zingen : lied 344 (Wij geloven één voor één) –
gezongen door allen

Danken en gebeden – stil gebed – Onze Vader

Slotlied: lied 425 (Vervuld van uw zegen) – gezongen door allen

Zegen – afgesloten met het gezongen Amen


Instructie
- Ga met de muis naar de video en klik dan op play () in het midden van de video om te starten.
- Als u dat doet voordat de dienst begint ziet u dat de tijd nog aftelt. U kunt rustig wachten totdat er beeld komt. (Ongeveer 15 minuten voor aanvang).
- Als u kort voor aanvang nog geen beeld hebt, kijk dan of u wel op play hebt geklikt.Kerkdiensten binnenkort
zo 3 jul09:30Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Afscheid Kindernevendienst
zo 10 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
zo 17 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Recente kerkdiensten
zo 26 jun09:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal
zo 26 jun16:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal
zo 19 jun09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst Er is twaalf plus groep tijdens deze dienst
Belijdenisdienst