Online kerkdienst
zo 25 jul09:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Bevestiging ambtsdragers
Orde van dienst
Welkom en mededelingen
Samenzang: Psalm 118: 1, 9 (Laat ieder ‘s Heren goedheid prijzen)
Stil gebed, votum en groet
Gebed
Luisteren: Kinderlied 1: Dit is de dag
Tien geboden als belofte
Inleiding op de dienst
Gesprek met de kinderen/ kinderen naar de nevendienst
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: 1 Petrus 2: 1-10
Luisteren: Lied 1005: 1, 4, 5 (Zoekend naar licht)
Verkondiging
Luisteren: Psalm 118: 8, 10
Opdracht
Gelofte en verbintenis
Gebeden
Zegen
Gebed
Aanvaarding en verwelkoming:
Voorganger: Gemeente, dit zijn uw nieuwe ouderlingen en kerkrentmeester.
Wilt u hen in uw midden ontvangen en hen hooghouden in hun ambt en dienst?
Gemeente: Ja, dat willen wij van harte.

Allen toezingen: lied 363 (Dat ’s Heren zegen op u daal)
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte
Samenzang: Lied 971: 1, 2, 3 (Zing een nieuw lied)
Zegen (met gezongen amen)
Samenzang: Lied 425 (Vervuld van uw zegen)Instructie
- Ga met de muis naar de video en klik dan op play () in het midden van de video om te starten.
- Als u dat doet voordat de dienst begint ziet u dat de tijd nog aftelt. U kunt rustig wachten totdat er beeld komt. (Ongeveer 15 minuten voor aanvang).
- Als u kort voor aanvang nog geen beeld hebt, kijk dan of u wel op play hebt geklikt.Recente kerkdiensten
zo 18 jul09:30Ds. S. de Vries-Terpstra
zo 11 jul09:30Ds. L. van Rikxoort
Afscheid kindernevendienst
zo 4 jul09:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Doopdienst
Komende en recente rouwdiensten
za 17 jul13:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Rouwdienst Juliette Chanteriese Simons
vr 9 jul11:00Ds. S. de Vries-Terpstra
Rouwdienst Dirk de Bruijn