Online kerkdienst
Let op: dit is niet de eerstvolgende kerkdienst. Klik hier om naar de eerstvolgende dienst te gaan.

09:30Ds. L. van Rikxoort
Afscheid kindernevendienst


Orde van dienst
Orgelspel
Afkondigingen
Wij zingen Psalm 33: 1 en 6 (De Nieuwe Psalmberijming)

Juich, wie de HEER van harte eren;
laat horen dat je vrolijk bent.
Bewijs Hem eer, ga musiceren,
bespeel bezield je instrument.
Zing bij de akkoorden
vreugdevolle woorden
met je hart en stem.
Maak unieke klanken
om de HEER te danken;
speel vol vuur voor Hem.
Verlangend staan wij uit te kijken
naar Hem, de redder, onze HEER.
Als schild zal Hij niet van ons wijken;
vol liefde ziet Hij op ons neer.
Al zijn zegeningen
zullen wij bezingen;
ja, Hij maakt ons blij.
HEER, wil aan ons denken,
ons uw zegen schenken.
U verwachten wij.
Moment voor persoonlijk gebed

Votum en groet

We luisteren naar Lied 1 uit Liedbundel Dit is de dag
Dit is de dag, (2x) - This is the day, (2x)
die de Heer ons geeft.(2x) - that the Lord has made.
(2x) Weest daarom blij (2x) - We will rejoice (2x)
en zingt verheugd.(2x) - and be glad in it. (2x)
Dit is de dag - This is the day
die de Heer ons geeft. - that the Lord has made.
Weest daarom blij - We will rejoice
en zingt verheugd. - and be glad in it.
Dit is de dag, dit is de dag - This is the day, this is the day
die de Heer ons geeft. - that the Lord has made.

Inleiding op het thema

Groep 1 t/m 4 gaat naar de kindernevendienst

We luisteren naar het lied van de tien woorden
Op de wijze van ‘Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht’

Ken je Gods gebod, woorden één tot tien?
God laat zo Zijn wil voor heel ons leven zien!
Al die woorden zijn er, ook voor jou en mij.
Leven zoals God wil, dat maakt je vrij!

Een, dat is de Heer, niemand is als God.
In zijn Vaderhand ligt heel ons levenslot.
Twee: maak dan geen beelden, Hij is altijd meer.
Dien geen and´re goden, dan God de Heer.

Drie, dat is de naam van de hoge God.
Hij vraagt ook aan jou, dat jij niet met Hem spot.
Vier, dat is de rustdag, dag van onze Heer.
Elke dag een feestdag, vandaag ook weer.

Vijfde woord van God: blijf je ouders trouw.
Denk aan wat ze deden in hun zorg voor jou.
Zes: je moet niet haten, dat brengt veel verdriet.
Schelden, slaan en schoppen, dat helpt je niet.

Zeven is Gods woord, ja probeer het maar:
dwars door dik en dun toch trouw zijn 0aan elkaar.
Acht: je mag niet stelen, wat van and’ren is.
Als je toch iets meepikt, dan gaat het mis.

Negen: spreek geen kwaad en maak niemand zwart.
zeg alleen de waarheid, houd een zuiver hart.
Tien: wees niet jaloers op wat een ander heeft.
Je wordt zielsgelukkig als jij zo leeft!

We bidden om het licht van de Heilige Geest

We luisteren naar God heeft een plan met je leven
Couplet:
God heeft een plan met je leven
Je bent hier met een doel
Geloof het diep van binnen
Het is meer dan een gevoel
Hij doet meer dan je kan bidden
Hij is groter dan je denkt
Ik weet dat hij je helpt
Ik weet dat hij je kent

Refrein:
Dus stap uit je boot
Durf op water te lopen
Vraag God om hulp
En de Hemel gaat open
Wees maar niet bang
Hij is altijd bij jou
In de storm, in de strijd, in de moeilijke tijd
God is trouw

Couplet:
God heeft een plan met je leven
Je bent hier met een doel
Geloof het diep van binnen
Het is meer dan een gevoel
Hij doet meer dan je kan bidden
Hij is groter dan je denkt
Ik weet dat hij je helpt
Ik weet dat hij je kent

Refrein:
Dus stap uit je boot
Durf op water te lopen
Vraag God om hulp
En de Hemel gaat open
Wees maar niet bang
Hij is altijd bij jou
In de storm, in de strijd, in de moeilijke tijd
God is trouw

Halleluja (8x)

Dus stap uit je boot
Durf op water te lopen
Vraag God om hulp
En de Hemel gaat open
Wees maar niet bang
Hij is altijd bij jou
In de storm, in de strijd, in de moeilijke tijd
God is trouw

Een oud verhaal over Christoforus

We luisteren naar het lied 479: 1 en 4 (Hemelhoog) ‘Heer, U bent mijn leven’

Schriftlezingen: Lucas 10: 1-11 en Romeinen 12: 4-8 uit de Bijbel in gewone taal

We luisteren naar Lied 40 ‘Samen’

Kijk daar, een metselaar
Hij bouwt een huis van steen
Alle stenen netjes naast elkaar
Een huis voor iedereen
Eén voor één, steen voor steen
Muren, deuren en ramen
Eén voor één, steen voor steen
Niet alleen, maar
Samen vormen zij een huis
Samen, muren, deuren en ramen
Samen vormen zij een huis
Samen
De Heer bouwt ook Zijn huis
Daar zijn wij de stenen van
ieder heeft z`n plekje in dat huis
Dat God er wonen kan
Eén voor één, steen voor steen
Muren, deuren en ramen
Eén voor één, steen voor steen
Niet alleen, maar
Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen, zoveel verschillende namen
Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen
Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen, zoveel verschillende namen
Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen
Amen
Kinderpreek
We luisteren naar God kent jou
God kent jou vanaf het begin,
helemaal van buiten en van binnenin.
Hij kent al je vreugde en al je verdriet,
want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.
En weet je wat zo mooi is,
bij Jezus voel je je vrij,
om helemaal jezelf te zijn,
want Hij houdt van jou,
ja, Hij houdt van jou,
ja, Hij houdt van jou en mij.
God kent jou vanaf het begin,
helemaal van buiten en van binnenin.
Hij kent al je vreugde en al je verdriet,
want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet
En weet je wat zo mooi is,
bij Jezus voel je je vrij,
om helemaal jezelf te zijn,
want Hij houdt van jou,
ja, Hij houdt van jou,
ja, Hij houdt van jou en mij.
God kent jou vanaf het begin,
helemaal van buiten en van binnenin.
Hij kent al je vreugde en al je verdriet,
want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet,
want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet,
want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.

Kinderen komen terug van de kindernevendienst

Tim en Daphne stappen over van de kindernevendienst naar 12+ en LEV

Leiding van de kindernevendienst en 12+ en Lev houden een praatje

Wij zingen lied 416 Ga met God
Ga met God en Hij zal met je zijn, Tim en Daphne op jullie wegen,
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn: bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Gebeden

Wij zingen Lied 423 Nu wij uiteengaan

1 Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met Uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!
3 Voor alle mensen in deze stad:
Vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!

Wegzending en zegen met door allen gesproken amen
Orgelspel


Instructie
- Ga met de muis naar de video en klik dan op play () in het midden van de video om te starten.
- Als u dat doet voordat de dienst begint ziet u dat de tijd nog aftelt. U kunt rustig wachten totdat er beeld komt. (Ongeveer 15 minuten voor aanvang).
- Als u kort voor aanvang nog geen beeld hebt, kijk dan of u wel op play hebt geklikt.Kerkdiensten binnenkort
zo 10 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
zo 17 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
zo 24 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Recente kerkdiensten
zo 3 jul09:30Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Afscheid Kindernevendienst
zo 26 jun09:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal
zo 26 jun16:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal