Online kerkdienst
Let op: dit is niet de eerstvolgende kerkdienst. Klik hier om naar de eerstvolgende dienst te gaan.

09:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal


Orde van dienst
Welkom en mededelingen
Psalm 130: 1, 2 (Uit diepten van ellende)
Stil gebed, votum en groet
Psalm 130: 3
Voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal
Gebed om vergeving
Genadeverkondiging
Woord voor onderweg: 2 Kor 5: 19-21
Lied 103C: 1, 2, 3 (Loof de koning, heel mijn wezen)
Gesprek met de kinderen / kinderen naar de nevendienst
Kinderlied: Hemelhoog 247 (God die alles maakte)
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Psalm 51 (NBV)
Lied 51b (Create in me a clean heart)
Verkondiging
Orgelspel
Lied 894 (Wanneer ik zoek naar woorden)
Geloofsbelijdenis – gesproken (tekst liedboek 340b)
Onderwijzing
Lied 381: 1, 2, 3 (Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet)
Inzameling van de gaven
Tafellied: Lied 377: 1, 3, 4, 6 (Zoals ik ben kom ik nabij)
Gebed besloten met gezamenlijk Onze Vader
Nodiging
Gemeenschap van brood en wijn
Dankzegging na de maaltijd
Slotlied 150a: 1, 2, 3, 4 (Geprezen zij God!) (Laatste twee coupletten gezamenlijk)
Zegen


Instructie
- Ga met de muis naar de video en klik dan op play () in het midden van de video om te starten.
- Als u dat doet voordat de dienst begint ziet u dat de tijd nog aftelt. U kunt rustig wachten totdat er beeld komt. (Ongeveer 15 minuten voor aanvang).
- Als u kort voor aanvang nog geen beeld hebt, kijk dan of u wel op play hebt geklikt.Kerkdiensten binnenkort
zo 10 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
zo 17 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
zo 24 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Recente kerkdiensten
zo 3 jul09:30Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Afscheid Kindernevendienst
zo 26 jun09:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal
zo 26 jun16:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal