Online kerkdienst
zo 13 jun09:30Ds. L. van Rikxoort
Orde van dienst
orgelspel: ‘Wir glauben all in einen Gott’ – J.S. Bach (BWV 740)
afkondigingen
intochtslied: Psalm 149: 1 en 2 ‘Halleluja! laat opgetogen’
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
verootmoediging en schuldbelijdenis
lied: Psalm 143: 1 ‘O Here, hoor naar mijn gebeden’
verkondiging van Gods genade
lied: Psalm 143: 8 ‘Laat ‘s morgens uw genade dagen’
leefregel
lied: Psalm 143: 9 ‘Gij zijt mijn God, sta mij terzijde’
gebed om verlichting met de Heilige Geest
kinderlied: 593 (Hemelhoog) ‘Here, der heren’
schriftlezing: Handelingen 2: 43-47 en 4: 23-37
lied: 970 ‘Vlammen zijn er vele’
verkondiging
lied: 969: ‘In Christus is noch west noch oost’
dankgebed – voorbeden – Onze Vader
aandacht voor de collecten
slotlied: 393: 1 en 3 (Hemelhoog) ‘Gij die gelooft, verheugt u samen’
wegzending en zegen
orgelspel: Improvisatie over lied 968: 4 ‘In ‘t woeden aller tijden is nooit het lied verstomd’


Instructie
- Ga met de muis naar de video en klik dan op play () in het midden van de video om te starten.
- Als u dat doet voordat de dienst begint ziet u dat de tijd nog aftelt. U kunt rustig wachten totdat er beeld komt. (Ongeveer 15 minuten voor aanvang).
- Als u kort voor aanvang nog geen beeld hebt, kijk dan of u wel op play hebt geklikt.Recente kerkdiensten
zo 6 jun09:30Ds. S. de Vries-Terpstra
vr 4 jun16:00Ds. M. Wittenberg
Huwelijksdienst
Baptisten Gemeente
(besloten kring)
zo 30 mei09:30Ds. L. van Rikxoort