Online kerkdienst
Let op: dit is niet de eerstvolgende kerkdienst. Klik hier om naar de eerstvolgende dienst te gaan.

09:30Ds. A.M.D. van Briemen
Hemelvaart
(dienst in de Lichtkring)


Orde van dienst
Welkom
Lied 660 Halleluja! Wat, Galileeërs, staat u daar te staren?
Psalm 47:2 God stijgt blinkend schoon
Stil gebed
Bemoediging en Groet
Psalm 47:3 Maak het dan bekend: Godes regiment
Lied 660 Halleluja! Wat, Galileeërs, staat u daar te staren?
Inleidende woorden
Luisterlied: Heer, we kijken omhoog (Sela)
(link)
Kyriegebed
Glorialied: Kroon Hem met gouden kroon
(Johan de Heer 722:1,3 | ELB140:1,3)
Kroon Hem met gouden kroon,
het Lam op zijne troon!
Hoor, hoe het hemels loflied al
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak! Mijn ziel en zing
van Hem, die voor U stierf,
en prijs Hem in all` eeuwigheid,
Die `t heil voor u verwierf.
Kroon Hem, de Vredevorst!
Wiens macht eens heersen zal
van pool tot pool, van zee tot zee;
`t klink` over berg en dal
Als alles voor Hem buigt,
en vrede heerst alom,
wordt d` aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, Kom!
Gebed om de opening van het Woord
Kindermoment & -lied: Op de wolken (Elly en Rikkert)
link
Schriftlezing: Lukas 24: 50-53 & Efeziërs 4:7-16
Lied 663:1,2 Al heeft Hij ons verlaten
Verkondiging
Orgelspel
Lied 666:1,2 De Heer is opgetogen
Geloofsbelijdenis (Lied 340b)
Inzameling van de gaven
Danken en bidden
Lied 428 Overvloedig geef Ik u
Zegen


Instructie
- Ga met de muis naar de video en klik dan op play () in het midden van de video om te starten.
- Als u dat doet voordat de dienst begint ziet u dat de tijd nog aftelt. U kunt rustig wachten totdat er beeld komt. (Ongeveer 15 minuten voor aanvang).
- Als u kort voor aanvang nog geen beeld hebt, kijk dan of u wel op play hebt geklikt.Kerkdiensten binnenkort
zo 10 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
zo 17 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
zo 24 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Recente kerkdiensten
zo 3 jul09:30Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Afscheid Kindernevendienst
zo 26 jun09:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal
zo 26 jun16:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal