Online kerkdienst
Let op: dit is niet de eerstvolgende kerkdienst. Klik hier om naar de eerstvolgende dienst te gaan.

10:00Ds. L. van Rikxoort


Orde van dienst
orgelspel
afkondigingen
intochtslied: Psalm 33: 2 ‘Zing al wie leeft van Gods genade’
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
lied: Psalm 33: 8 ‘Wij wachten stil op Gods ontferming’
leefregel
lied van verootmoediging: 649: 1 en 2 ‘O Heer, blijf toch niet vragen’
gebed om vergeving en verlichting met de Heilige Geest
kinderlied: 327 (Hemelhoog) ‘Diep, diep, diep als de zee’
Schriftlezing: Johannes 21: 15 – 25
lied: Psalm 139: 1 en 2 ‘Heer, die mij ziet zoals ik ben’
verkondiging – tijdens de preek (na een paar minuten): lied 371: 1 en 2 (Evangelische liedbundel): ‘Mijn Jezus, ik houd van U’
lied: 371: 3 en 4 (Evangelische liedbundel) ‘Ik zal van U houden in leven en dood’
dankgebed, voorbeden, Onze Vader
lied: 256: 1 en 4 (bundel Johannes de Heer) ‘Als op ‘s levens zee de stormwind’
aandacht voor de collecten
slotlied: 908: 2, 6 en 7
wegzending en zegen
orgelspel

Mijn Jezus ik houd van U
Mijn Jezus, ik hou van U, ik noem U mijn vriend.
Want U nam de straf op U die ik had verdiend.
De grote Verlosser, mijn Redder bent U;
`k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.

Mijn Jezus, ik hou van U, want U hield van mij.
Toen U aan het kruis hing, een wond in uw zij.
Voor mij de genade, een doornenkroon voor U.
`k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.

Ik zal van U houden in leven en dood.
En ik wil U prijzen, zelfs dan in mijn nood.
Als ik kom te sterven, dan roep ik tot U:
`k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.

Als ik in uw glorie, uw eeuwigheid kom,
dan buig ik mij vóór U, in uw heiligdom.
Gekroond met uw heerlijkheid, zal `k zingen voor U:
`k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu,
maar nooit zoveel als nu.

Als op ’s levens zee de stormwind
Als op ‘s levens zee de stormwind om u loeit.
Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit.
Tel uw zegeningen tel ze een voor een.
En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen.

Refrein:
Tel uw zegeningen, een voor een.
Tel ze alle en vergeet er geen.
Tel ze alle, noem ze een voor een.
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen.
Zo in alle moeiten zorgen zonder tal.
Wees toch nooit ontmoedigd, God is overal.
Tel uw zegeningen, eng’len luist’ren toe.
Troost en hulp schenkt Hij u, volg dan blij te moe.

Tel uw zegeningen, een voor een.
Tel ze alle en vergeet er geen.
Tel ze alle, noem ze een voor een.
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen.


Instructie
- Ga met de muis naar de video en klik dan op play () in het midden van de video om te starten.
- Als u dat doet voordat de dienst begint ziet u dat de tijd nog aftelt. U kunt rustig wachten totdat er beeld komt. (Ongeveer 15 minuten voor aanvang).
- Als u kort voor aanvang nog geen beeld hebt, kijk dan of u wel op play hebt geklikt.Kerkdiensten binnenkort
zo 11 jun09:30Ds. S. de Vries-Terpstra Er is twaalf plus groep tijdens deze dienst
Viering Heilig Avondmaal
zo 18 jun09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
zo 25 jun09:30Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst Er is twaalf plus groep tijdens deze dienst
Belijdenisdienst
Recente kerkdiensten
zo 4 jun09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Gezamenlijke dienst
(i.v.m. Zomerdienst
aan het meer)
zo 28 mei09:30Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Pinksteren; doopdienst
zo 21 mei09:30Ds. D.J.J. Thijs Er is koffie drinken na afloop van de dienst Er is twaalf plus groep tijdens deze dienst
uit Amsterdam