Online kerkdienst
Let op: dit is niet de eerstvolgende kerkdienst. Klik hier om naar de eerstvolgende dienst te gaan.

10:00Ds. J.W. van den Berg
Alleen online en via
draadomroep te volgen


Orde van dienst
Zondag Trinitatis: ‘Ik ben met jullie’
Intochtslied: Lied 705: 1 en 2 – ‘Ere zij aan God, de Vader’
Stil gebed, bemoediging en groet
Belijdenis Israël: ‘Sjema Jisrael’
Zingen: Lied 705: 3 en 4
Gebed om ontferming
Hemelhoog 216 – ‘Kroon Hem met gouden kroon’
Kinderlied: Hemelhoog 720 – ‘Elk oog zal Hem zien als Hij komt’
Gebed om de heilige Geest
Schriftlezing: Matteüs 28,16-20
Zingen: Lied 139b – ‘Heer, U doorgrondt en kent mij’
Verkondiging
Zingen: Lied 968: 1 en 5 – ‘De ware kerk des Heren’
Dankzegging en voorbeden
Stil gebed
Gezongen Onze Vader: Lied 1006
Slotlied: Lied 704: 1 en 3 – ‘Dank, dank nu allen God’
Zegenbede, gezongen Amen


Vandaag is het de eerste zondag na Pinksteren. Deze zondag wordt genoemd naar de Drieëenheid: zondag Trinitatis. We hebben vorige week de gave van de Geest herdacht en kennen nu Vader, Zoon en Geest. In de kracht van de drieënige God gaan wij in de wereld aan het werk.
Met deze zondag wordt de periode van de kerkelijke feesten, die met Kerst is begonnen, afgesloten. Op de kerkelijke kalender breekt de feestloze periode aan – tot de Advent. Vandaag hangt er, vanwege het feest, nog een wit antependium over de tafel. Vanaf volgende week is het kleed groen.Instructie
- Ga met de muis naar de video en klik dan op play () in het midden van de video om te starten.
- Als u dat doet voordat de dienst begint ziet u dat de tijd nog aftelt. U kunt rustig wachten totdat er beeld komt. (Ongeveer 15 minuten voor aanvang).
- Als u kort voor aanvang nog geen beeld hebt, kijk dan of u wel op play hebt geklikt.Kerkdiensten binnenkort
zo 10 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
zo 17 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
zo 24 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Recente kerkdiensten
zo 3 jul09:30Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Afscheid Kindernevendienst
zo 26 jun09:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal
zo 26 jun16:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal